tisdag, april 29, 2008

Garantera eleverna tillgång till kurator

Trots den allvarliga situationen vad gäller barn och ungdomars psykosociala hälsa (som jag bland annat skrivit om här), saknar idag många av göteborgs skolor fullvärdiga elevhälsoteam, och i åtskilliga fall ingår inte någon psykologkompetens överhuvudtaget.

Kuratorer och psykologer uppfattas dessvärre ofta som ”dyra professioner”, och därmed något som man försöker spara pengar på genom att klara sig utan. Beklagligt nog finns det idag inte något formellt hinder att skära ner på dessa så viktiga yrkesgrupper. Detta då Göteborgs Stad saknar riktlinjer för i vilken omfattning stadens elever skall ges tillgång till psykologisk kompetens.

Jag har därför idag lämnat in en motion om att Göteborgs Stad skall ta fram riktlinjer för att garantera eleverna tillgång till skolkuratorer och skolpsykologer. Dessa riktlinjer skulle förslagsvis kunna utformas som skolhälsovårdens riktlinjer som anger hur många skolsköterskor och skolläkare det måste finnas per ett visst antal elever.

Att endast erbjuda Göteborgs elever tillgång till en redan hårt överbelastad skolsköterska några timmar i månaden är inte tillräckligt. Vi måste ta våra barns och ungdomars hälsa på större allvar än så!

---
Uppdatering:
Idag 13/10 skriver Metro om problematiken ovan:

måndag, april 28, 2008

Tråkigt för göteborgs barnfamiljer

Idag anser många barn och föräldrar att de inte har tillräckligt med tid för varandra. Mitt parti har sedan länge verkat för en reform som skulle göra det möjligt att för dem att spendera mer tid tillsammans.

Jovisst, pratar jag vårdnadsbidrag igen. Denna gång med anledning av att socialdemokraterna och miljöpartiet nekat göteborgs barnfamiljer rätten att ta del av denna rättvisereform.

I synen på familjen avslöjas de idémässiga skillnaderna i svensk politik. Få frågor väcker så starka ideologiska känslor som vårdnadsbidraget. Att socialdemokraterna är motståndare till att alla barn ska få del av samhällets barnomsorgsstöd visar på deras socialistiska rötter. Men om man istället ser barn som unika individer, måste väl rimligen också olika barnomsorgslösningar få ekonomiskt stöd?

Vi hade hoppats på miljöpartiets stöd i denna fråga, men noterar med besvikelse hur totalt uppbundna de är av socialdemokraterna. Det är djupt beklagligt att göteborgs barn därmed blir till brickor i det politiska maktspelet.

måndag, april 21, 2008

Uteliv...

Jag brukar så ofta jag får tillfälle berätta att jag tycker Göteborg är en trevlig stad att bo och leva i. När solen kommer på våren, ja då förstärks känslan och då blir längtan av att vara ute större än vanligt. För våra barn som bor i centrum eller för de barn som följer med föräldrarna in för shopping behöver en lekpark för barn i centrum nu!
Att fullmäktige har godkänt denna förfrågan är bra, men nu måste den också få komma tillskott!

Jag vet också att intresset för att kunna fiska i city är stort. Och det har jag full förståelse för. Tänk dig själv att kunna meta framför Feskekörka i solskenet med fötterna dinglandes nerför kajkanten eller från en liten brygga längs Kungsparken. Det låter väl lika härligt som att kunna åka ner till hamnen för att bada i en skön pool som är nedsänkt i kanalen, eller hur?

Göteborg är en stad vid vattnet och vi ska naturligtvis se till att vi kan använda den på bästa sätt. Självklart måste man ta hänsyn till annan verksamhet som sker på våra centrala vattenytor. Men visst bör det finnas plats för mer fisk och fiske. Exakt vilka åtgärder som krävs för att det ska bli både lättare och bättre är idag lite svårt att peka på men det kan mycket väl handla om småbryggor eller liknande, det kan eventuellt handla om muddring men det kan kanske bli aktuellt att plantera in fisk.

Naturpark för barn i centrum, utomhusbad och fiske…visst är det möjligt!

tisdag, april 08, 2008

Stora brister i elevhälsovården

Trots den allvarliga situationen vad gäller barn och ungdomars psykosociala hälsa saknar i dag många av Göteborgs skolor fullvärdiga elevhälsoteam. Ofta finns inte någon psykologkompetens med över huvud taget.
Om detta skriver jag idag på GP-debatt.

Läs här!