onsdag, maj 26, 2010

Utmärkt kulturhistoria

Förmiddagens kommunstyrelsesammanträde beslutade klokt nog att bifalla mina två motioner om att Göteborg borde satsa på att ge turister och göteborgare mer kulturhistorisk information.

Broarna i centrum och vägarna i Torslanda och Björlanda kommer nu att förses med kulturhistorisk information som förhoppningsvis kan bidra till att öka båda kunskap och intresse för vårt kulturarv. Visserligen kan man ha synpunkter på både kostnaden och arbetstakten, men det är ändå viktigt att arbetet kommer igång. Göteborg har nämligen mycket att skylta med!

tisdag, maj 25, 2010

Budget för ett mänskligare Göteborg

Idag presenterades kristdemokraternas budget vid en välbesökt alliansgemensam presskonferens. Jag presenterade kärnpunkterna i vårt förslag som handlar om omfattande kvalitetshöjningar inom barnomsorg, äldreomsorg och elevhälsovården. Du kan läsa budgeten i sin helhet här, och ett sammanfattande pressmedelande här!

Det finns nämligen mycket i Göteborg som kan bli bättre. Fortfarande behandlas stadens medborgare olika beroende på i vilken stadsdel de bor. Fortfarande är många barngrupper överfulla inom förskolan. Fortfarande går många elever ut med ofullständiga betyg, och fortfarande är det många unga som mår dåligt utan att få hjälp. Fortfarande väntar många på våra äldreboenden på att få komma ut på en promenad, eller på en god måltidsupplevelse. Detta är problem som vi vill ta på allvar.Med fokus på familjen, barnomsorgen, och äldreomsorgen vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i.

Media: GT, GP, TV4 Göteborg, Radio Göteborg,

onsdag, maj 19, 2010

Fritt fram för lösspringande hundar

Kommunstyrelsen beslutade idag att avslå mitt yrkande om koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag beklagar detta då jag vet att det finns många göteborgare som känner obehag och rädsla för att bli attackerade av ilskna lösspringande hundar när de tar sig en promenad. Majoriteten tar dock inte helt avstånd från ett koppeltvång, de tycker bara att det blir för dyrt att uppföra inhägnade hundrastgårdar (något som de märkligt nog ser som nödvändigt). Men, som jag frågat tidigare, varför göra det så krångligt?

Behovet av hundrastgårdar tillgodoses ju enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Koppeltvång är ju dessutom det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm.

I media: P4 Göteborg,

tisdag, maj 18, 2010

Maktskifte inom räckhåll i Göteborg"De borgerliga partierna har förstärkt sin ledning i Göteborg, till drygt 55 procent av valmanskåren. Ett maktskifte i kommunen ligger också inom räckhåll i höst", i varje fall om man får tro GT.

måndag, maj 17, 2010

Väljarna vill ha vårdnadsbidraget

I lördags var det FNs Internationella Familjedag. Med anledning av detta vill jag erinra om den sifoundersökning som nyligen visade att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Trots detta basunerar vänsteroppositionen ut att de tänker bestämma vem som skall vara hemma med barnen. Märkligt! Viktigt att komma ihåg är att största möjliga valfrihet i föräldraförsäkringen inte utesluter att man vidtar åtgärder för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet. De som förespråkar kvotering stänger däremot dörren för valfrihet och flexibilitet.

tisdag, maj 11, 2010

Om allas lika värde ...

Jag är en ivrig försvarare av de mänskliga rättigheterna. När dessa rättigheter kränks, eller bara sägs omfatta vissa människor, menar jag att vi alla måste protestera.

I Kristdemokraternas principprogram slås fast att "varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet".

Detta är skälet till att jag kommer finnas med i HBT-festivalen som inleds i morgon. På lördagen kommer jag att delta i en paneldebatt om arbetsgivarnas ansvar för hur vi bemöter HBT-personer. Ytterst handlar denna fråga om hur vi kan bemöta varandra med kärlek och respekt trots att vi är olika. För det är inte okej att en grupp i samhället skall behöva vara rädda för att utsättas för våld, kränkningar, och diskriminering. Det är naturligtvis inte okej att någon utsätts för sådan behandling, men just denna helg står HBT-personernas utsatthet i centrum. Jag ser festivalen som en manifestation för alla människors lika värde.

fredag, maj 07, 2010

Nytt läraravtal!

Som representant i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation är jag idag extra glad att ett avtal nåtts med Lärarnas Samverkansråd.

Bra med det nya avtalet är att det ger förutsättningar för flexibilitet och större utrymme för lokala inititativ där den enskilda skolans och elevernas förutsättningar ställs i centrum. Detta borgar gott för skolans utveckling!

torsdag, maj 06, 2010

Ett kristdemokratiskt Sommar?

Sommaren närmar sig så sakta, och med den P1:s sommarprogram. Nytt för i år är att lyssnarna röstar fram en person som skall få göra sitt eget sommarprogram. I den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen är vi extra förväntansfulla då vår egen Gillis Edman återfinns bland de 10 kandidaterna .
Gillis som till vardags är begravningsentreprenör skall prata om döden, livet och vårt behov av riter. Den som känner Gillis vet att det både kommer bli tänkvärt och roligt. Du kan lyssna och rösta på Gillis här!

Media: GP,

onsdag, maj 05, 2010

Ingen kostnad att skylta med ...För drygt fyra år sedan föreslog jag i ett par motioner att Göteborg skulle satsa på att ge turister och göteborgare mer kulturhistorisk information. Jag föreslog att broarna i centrum skulle få plaketter eller skyltar med kort information om kanalernas och broarnas historia, samt i en annan motion att att vägarna i Torslanda och Björlanda skulle få berätta sin historia till exempel genom information på busshållplatser och i foldrar.

Bortsett från det ganska pinsamma faktum att det tagit hela fyra år att behandla motionerna är kulturförvaltningens svar ganska märkligt. För även om man ställer sig positiv till mitt skyltförslag, så är kostnadsberäkningen löjeväckande. Kostnaden för att producera text och skylt uppskattas nämligen till 25 000 - 30 000 kr/styck. Givet priset bedömer man därför att man endast har möjlighet "att åstadkomma tre till fem skyltar per år". Visst hade det varit intressant att se underlaget för den kalkylen ...

Men, men, jämfört med den uppskattade kostnaden för att uppföra en hundrastgård är ju detta småpotatis :)

Media: GP,

tisdag, maj 04, 2010

S svänger om dagmammor

Idag presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för Göteborg stad 2011. Glädjande nog tycks en del fokus ha lagts på barnens villkor, och man säger sig nu vilja "prioritera kvaliteten" inom förskolan. Inte en dag för tidigt!

Den stora överraskningen består dock i att socialdemokraterna efter år av nedvärderande retorik mot alla andra barnomsorgsformer än förskolan, nu väljer att framhålla familjedaghemmen eller "dagmammorna" som man sa förr. Kanske har de sneglat i förra årets Kristdemokratiska budget:
En utbyggd barnomsorg som inkluderar alternativa lösningar skulle kunna resultera i mindre barngrupper i förskolan. Kommunen ska därför underlätta för alternativa lösningar som till exempel familjedaghem, föräldrakooperativ, tre-familj-system, och möjlighet att bli dagbarnvårdare även åt sina egna barn.
Nu är det bara att vänta på att socialdemokraterna också inser storheten med idén om en barnomsorgspeng för att underlätta ökad valfrihet och ge de olika alternativen lika villkor. Givet tiden det tog att överge tanken på förskolan som den enda möjliga vägen, kan vi nog räkna med en svängning lagom till stadens 400-årsjubileum.

I nyhetsflödet: GP, GT,