torsdag, oktober 14, 2010

Inget hus för humorn

Tråkigt nog avstyrkte igår kommunstyrelsen min motion om attt inrätta ett Humorns Hus i Göteborg. Det var min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle tillvara den unika göteborgshumorn, och bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Nu blir det inte så, och det är synd. För få saker förenar nämligen människor såsom skrattet och humorn. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.

tisdag, oktober 05, 2010

Nej tack till omval

Jag har idag beslutat att inte ställa mig till förfogande för omval till uppdraget som kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg.

Under min tid som kommunalråd har jag arbetat hårt för att föra ut kristdemokratisk politik i Göteborg. Jag tolkar dock det dåliga valresultatet som att det är dags för någon annan att ta över detta uppdrag. Jag kommer dock att sitta kvar som kommunalråd fram tills årsskiftet, men kommer därefter att lämna mina politiska uppdrag.

Jag önskar min efterträdare allt gott i arbetet för ett mänskligare Göteborg!

fredag, oktober 01, 2010

Boende för ensamkommande


Igår var jag med och invigde Göteborgs första boende för ensamkommande asylsökande ungdomar. De flesta av ungdomarna kommer idag från Afghanistan och Somalia och kommer att ha boendet som hem under tiden deras asylansökan behandlas på Migrationsverket. Många av barnen har varit på flykt länge och har helt förlorat kontakten med sina familjer och vänner i hemlandet. Det känns därför oerhört viktigt att vi kan ge dessa barn ett så bra stöd som möjligt.

Jag är mycket stolt över att Social resursnämnd fått ansvaret för en verksamhet som så tydligt uttrycker den solidaritet och medmänsklighet som vi kristdemokrater så ofta framhåller. I dagar som dessa då invandrarfientliga partier vinner parlamentariska framgångar känns det extra viktigt att manifestera att medmänsklighet inte får stanna vid nationsgränsen. Få saker uttrycker detta så väl som ett boende för ensamkommande flyktingbarn!