onsdag, september 30, 2009

Kulturnatta i Linné

Jag läser att miljöpartiledda SDN Linnéstaden väljer att lägga ner sitt fina bibliotek. Ett mycket sorgligt beslut, som dessvärre ger "kulturnatta" en ny innebörd.

fredag, september 25, 2009

David Lega mot nya mål!

David Lega, föreläsaren, entreprenören och tidigare världsmästaren i simning, ställer upp i Kristdemokraternas provval inför riksdagsvalet.

– Mitt mål har alltid varit att vara en inspirationskälla för andra människor. Inom politiken får jag möjligheter att förbättra människors förutsättningar till att utvecklas långsiktigt, säger David Lega.

Varmt välkommen i partiet, David!

onsdag, september 23, 2009

Våga garantera en god elevhälsovård!

All expertis är idag enig om vikten av att barn och ungdomars svårigheter uppmärksammas i tid, och att de tillsammans med anhöriga erbjuds insatser tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling. Vi menar att det bästa sättet att tidigt kunna uppmärksamma ungdomar som har det svårt är genom skolans så kallade elevhälsoteam, som ju har förutsättningar att nå alla barn och ungdomar.

Då det i dagsläget inte existerar några riktlinjer som reglerar omfattningen av elevernas tillgång till skolkurator/psykologkompetens har vi länge befarat att dessa värdefulla kompetenser prioriteras bort i ett ekonomiskt trängt läge. Tyvärr har våra farhågor besannats. Vi ser därför ett stort behov av kommuncentrala riktlinjer på området.

Det gör dock inte socialdemokraterna som i ett yrkande i kommunstyrelsen menar att stadsdelarna inte skall ges några som helst riktlinjer om i vilken utsträckning göteborgs barn skall erbjudas elevhälsovård. Detta trots att man talar varmt om vikten av det så kallade barnperspektivet i diverse högtidliga skrivelser.

Från Kristdemokraternas sida vill vi att elever på alla skolor ska få god tillgång till skolläkare, skolsjuksköterska, kurator, och skolpsykolog. Vi vill därför införa centrala riktlinjer som anger miniminivåer för elevernas tillgång till till dessa viktiga kompetenser. För vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?

Så ser ett barnperspektiv ut i praktiken!

tisdag, september 22, 2009

Fortsatt samarbete kring ensamkommande flyktingbarn

Efter GR sociala styrgrupps senaste möte är kommunerna glädjande nog överens om att fortsätta sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Övervägande delen av kommunerna har valt att teckna nya avtal för 2009. Jag menar att det är av största vikt att samarbetet kring ensamkommande asylsökande barn och unga fortsätter, med bas i det goda arbete som hittills genomförts.

Kommunerna har sedan starten fördjupat och utvecklat nya kunskaper och erfarenheter genom det praktiska arbetet med de unga. Samarbetet har bl a sin utgångspunkt i att man tar ett solidariskt ansvar med Mölndals stad som fungerar som ankomstkommun.

Alla kommuner måste ta sitt ansvar och hjälpas åt för ta bistå denna utsatta grupp barn.

fredag, september 18, 2009

Pekgul och talibanerna

I kölvattnet efter den famösa Anna Ankas uttalanden i TV-serien Svenska Hollywoodfruar, går debatten vidare om hemmafrun. Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet, hade igår en artikel på Newsmill med rubriken "Anna Anka hyllar islamistiska ideal". Idag, debatterade Pekgul hemmafruns roll med Roland Poirier Martinsson, chef för Timbro, i P1 Morgon.

I debatten menar Pekgul att det faktum att Martinssons fru är just hemmafru, är att jämföra med Anna Ankas åsikter, och att skillnaden mellan Martinsson och Anka är "grader i helvetet".

Grader i helvetet!?!

Om det historiska problemet i Sverige varit att kvinnor förtryckts och tvingats till att stanna hemma vid spisen, kan man likna den feministiska kampen för kvinnans frigörelse och rätt till självbestämmande, vid en antites mot detta förtryck.

Men, idag har vi tack och lov en annan situation i Sverige. Både kvinnor och män har i dag möjligheten att välja hur de vill ordna sina liv och förhållandet mellan arbete och familj. Så låt oss därför inte stanna i antitesen.

Den givna syntesen mellan å ena sidan en kultur där kvinnan tvingades in i en roll hon inte själv valt, och å andra sidan en politik som ovanifrån försöker begränsa kvinnans möjligheter att välja att vara hemma, borde ju vara ett uppmuntrande av det fria valet. Istället väljer Pekgul att stigmatisera de kvinnor som vill tillbringa mer tid med sina barn.

Nalin Pekgul saknar uppenbarligen förståelse och respekt för att andra männiksor gör andra prioriteringar än hon själv, och vill med maktmedel diktera hur vanligt folk skall leva sina liv. Lustigt nog är det därför Pekgul som framstår som den verkliga talibanen i sammanhanget, trots insinuationer om motsatsen.

onsdag, september 16, 2009

Äntligen en bassäng!

Igår beslutade byggnadsnämndet att skicka ut detaljplanen för Södra Älvstranden på samråd. Göteborgarna ska nu ges tillfälle att ytterligare en gång få yttra sig innan nya beslut ska bana väg för kommande byggstarter. I förslaget finns de badbassänger som jag för många år sedan föreslog, efter ett studiebesök i Köpenhamn. Kul och väldigt bra! Att ge Göteborgarna möjlighet att få ett bad i centrum och känna att vi faktiskt bor i en stad vid havet tycker jag är en självklarhet. Sen är det glädjande att så många fler tillsammans med mig anser att detta är en bra idé. Nu hoppas vi bara att bassängerna och badet finns med hela vägen under beslutsprocess och byggnation.

tisdag, september 15, 2009

Grattis alla pensionärer!

Kristdemokraterna hade två prioriteringar i budgetförhandlingarna. Kommunerna och pensionärerna...

Äntligen har Kristdemokraternas kamp för att Sverige ska bli ett bättre land att åldras i gett utdelning. Idag annonserade nämligen regeringen en skattesänkning för pensionärerna!

Gott jobbat Göran!

torsdag, september 10, 2009

Vi behöver mer civilkurage!

Kristdemokraterna har länge sett behovet av en lag som gör det olagligt att låta bli att ingripa om någon är i fara. Inte så att man riskerar sitt eget liv och hälsa men genom att påkalla uppmärksamhet, ringa efter polis eller något liknande. Det har i debatten kallats för en civilkuragelag. Nu har regeringen tillsatt en utredning för att undersöka förutsättningarna för att göra detta möjligt. Det är ett steg framåt.

I svensk lagstiftning finns nämligen inte någon allmän skyldighet att bistå personer som befinner sig i en nödsituation eller i allvarlig fara för sin hälsa. Genom en sådan bestämmelse skulle samhället bekräfta den allmänna moraliska skyldighet, som de flesta nog anser att vi har, att hjälpa en medmänniska som befinner sig i fara.

Vi behöver fler som vågar ta ansvar och som vågar och vill säga ifrån. Vi behöver mer av civilkurage och integritet. Utgångspunkten är att den som behöver hjälp ska få hjälp och att det inte ska gå att delegera bort ansvaret att ingripa. En lag om civilkurage skulle uppmuntra till gemensamma tag. Alla skulle vara medvetna om att man har en skyldighet att ingripa. Kristdemokraterna vill medverka till ett samhälle med större ansvarstagande, mer solidaritet och medmänsklighet.

En civilkuragelag är ett steg för att uppnå detta och därmed göra Sverige till ett tryggare samhälle att leva i!

onsdag, september 09, 2009

Jag håller med Baude!

Den gamle göteborgskommunisten och f.d. partiordföranden för KPML(r), Frank Baude , har en debattartikel om SDN-systemet i dagens GT:
"Låt inte valda politiker smita undan sitt ansvar - skrota SDN! SDN är en
demokratisk chimär och en kostsam byråkratisk organisation."

Det känns lite kul att för första gången hålla med Frank Baude om någonting. För som jag tidigare påtalat är dessvärre SDN-systemet varken speciellt effektivt eller så värst demokratiskt.

Gott då att socialdemokraterna tagit till sig av kritiken och att en översyn av SDN-systemet är på gång, och att Göteborg i framtiden förhoppningsvis kan få en mer ändamålsenlig organisation.

måndag, september 07, 2009

En välkommen satsning på välfärd och sysselsättning

Idag annonserade regeringen ett mycket välkommet tillskott till kommunerna som gör det möjligt att förstärka välfärden och mildra effekterna av den ekonomiska krisen.

Statsbidraget innebär för Göteborgs del ett tillskott på ca 375 miljoner för välfärdsförstärkningar. Jag skulle så klart vilja se en kraftig ambitionshöjning vad gäller elevhälsovården och äldreomsorgen, men även insatser för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden bör enligt min mening prioriteras.

onsdag, september 02, 2009

Stöd familjerna!

Idag skriver jag på GT Debatt om den senaste tidens oroligheter i flera av Göteborgs stadsdelar. Även om texten blivit något nedkortat, tror jag att min poäng framgår - stöd familjerna!
Det är min fasta övertygelse att grundproblemet till stor del handlar om trasiga familjer, om frånvarande föräldrar och barn som inte blivit sedda och bekräftade.

Läs artiklen här!

tisdag, september 01, 2009

Det kostar att inte samverka!

Alla som arbetar med barn och unga har en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Bortsett från det mänskliga lidandet så kostar en ung människa som hamnar i utanförskap samhället 10-15 miljoner kronor. Det visar en ny beräkning som gjorts på uppdrag av Skolverket.

Utsatta barn och ungdomar måste därför fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i centrum. För att bättre kunna fånga upp barn som far illa krävs ökad samverkan mellan skola, polis, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.
Den nationella satsningen på samverkan har i dagarna publicerat sin första sammanställning. Styrsö finns med som ett lyckat exempel på hur samverkan kan förbättras för barn med mycket skolk. Jag ser fram emot Skolverket slutredovisning av satsningen som kommer i december.