onsdag, maj 28, 2008

Om kristdemokraterna fick bestämma ...I går så var det äntligen dags att få presentera kristdemokraternas budgetförslag för Göteborg 2009.
Genom konkreta satsningar på barnomsorgen, elevhälsovården, familjen och äldreomsorgen vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i; en stad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Läs budgeten här!

onsdag, maj 14, 2008

Fram för frivilligarbete!

Idag beslutade kommunstyrelsen att bifalla intentionerna i min motion om att stödja och vidareutveckla volontärverksamheten i Göteborg. Kul!

Jag tror nämligen att den positiva behandling av min motion kommer leda till att fler kan gå från att vara passiva medborgare till att bli aktiva medmänniskor. Göteborgare som gör en insats för att hjälpa och glädja andra, upplever själva samhörighet och en känsla av betydelsefullhet. Denna form av delaktighet är också en viktig del i den demokratiska processen. Det är därför glädjande att sociala resursnämnden nu får i uppdrag att ta fram en strategi för hur man kan främja volontärverksamheten i Göteborg.

tisdag, maj 06, 2008

På s-fronten intet nytt

Idag presenterade s och mp sitt förslag till stadens budget. Som så ofta är det dock vad den politiska minoriteten väljer att inte skriva om i sin budget som är det intressanta.

Det råder nämligen i deras förslag en total avsaknad av åtgärder för hur Göteborg skall komma tillrätta med det faktum att stadens medborgare behandlas olika beroende på i vilken stadsdel man bor.

För varför skall somliga göteborgare boende inom till synes godtyckligt uppdragna gränser ges en markant sämre kommunal service än övriga göteborgare? Varför skall barn som råkar bo i en viss stadsdel få lida av färre lärare i skolan och fler barn i förskolegrupperna? Om detta hade det varit intressant att läsa i budgeten.

Det är dock glädjande att se att majoriteten väljer att lyfta fram barn och ungdomars psykiska ohälsa som ett viktigt problem. Det hade dock varit klädsamt om man gjort en tydligare koppling till skolornas elevhälsovård, samt följt upp de fagra orden med konkreta åtgärdsförslag eller pengar.