måndag, juni 30, 2008

Tidigare insatser för traumatiserade barn

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att inrätta små enheter där barn med traumatiska upplevelser, under en kortare tid, kan få ”landa” i en något mer skyddad miljö än den som den ordinarie förskolan utgör.

Behovet av att bli sedd och bekräftad är aldrig så stort som när ens trygghetsbas rycks undan. Detta gäller i synnerhet barn. Barn som har upplevt våld eller övergrepp, mist någon närstående i en olycka eller på annat sett utsatts för traumatiska upplevelser, har alla ett stort behov av att få bearbeta sina upplevelser i en liten och nära miljö med tillgång till professionellt stöd.

Enheterna skulle förslagsvis bemannas med erfaren förskolepersonal som genomgått krisutbildning, samt ha god tillgång till psykologisk kompetens. Personalen skulle även, utöver det direkta arbetet med barnen, utgöra ett viktigt föräldrastöd genom att vara tillgängliga för samtal i en situation där de flesta föräldrar är villrådiga.

Det finns idag god kunskap om risken med att människor på lång sikt kan utveckla kroniska besvär efter svåra upplevelser, och vikten av att de drabbade möts på ett anpassat sätt i ett tidigt skede. Att skapa en korttids-förskola för traumatiserade barn vore ett sätt att praktiskt tillämpa denna viktiga kunskap.

onsdag, juni 04, 2008

Skolläkare i tusendelar

– Är det rimligt att en skolläkare ensam skall ansvara för cirka 5.400 elever, uppdelade på två stadsdelar och 20 skolor – på en halvtid?
Tro det eller ej, men det råder delade meningar om saken!

Under rubriken ”Lediga jobb i Göteborgs Stad” kan man på stadens webbsida läsa att det annonseras efter en skolläkare till Askim/Tynnered. Av annonsen framgår det att den eftersökta skolläkaren ensam skall ansvara för cirka 5.400 elever uppdelade på två stadsdelar och 20 skolor – på en halvtid.

Jag tycker att det är ohederligt av s och mp att från kommuncentralt håll tala vackra ord om vikten av en god elevhälsovård, för att sedan inte låtsas om hur verksamheten bedrivs i praktiken ute i att stadsdelarna.

Jag kommer därför att interpellera Göran Johansson om vilka åtgärder han avser vidta med anledning av att stadsdelar bevisligen fortsätter att bryta mot kommunfullmäktiges riktlinjer för Skolhälsovården.