tisdag, oktober 27, 2009

Cyniskt av SDN Härlanda

Jag läser hur en stadsdelsnämd i Göteborg nekar en 101-årig gammal dam plats på äldreboende. Stadsdelen ska nämligen minska antalet platser i äldreboenden, trots att deras andel av personer som är över 85 år och äldre ökar. Detta om något visar på det snäva ekonomiska tänkande som präglar SDN-organisationen. En sjuk och mycket gammal människas rätt att få avsluta sitt liv i värdighet och trygghet, ställs mot administrativa besparingsåtgärder som migynnar både individen och samhället i stort. Så oerhört dumt, inhumant och cyniskt!

Det behövs en central samordning för att få till en förändring så att det blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras!

måndag, oktober 19, 2009

Om att sätta barns behov i centrum

Igår visades Thomas Kangers dokumentär Barnhemmens döttrar på SVT. Filmen skildrar kvinnor som blivit omhändertagna av samhället. Bland många tragiska livsskildringar är det den onda cirkelns förbannelse som berör mig starkast. Flickor som blivit omhändertagna av samhället löper nämligen extremt stor risk att själva få sina barn omhändertagna. Filmaren har grävt i arkiven och granskat 320 flickor på två barnhem i Göteborg. Av dessa flickor har varannan flicka som blivit omhändertagen blivit fråntagan vårdnaden som sina barn. Varannan flicka! Vilken oerhörd tragik och vilket fatalt misslyckande från samhällets sida!

Nu på morgonen har jag varit på ett seminarium om barnperspektivet. Att sätta barns behov i centrum låter som en självklarhet för många av oss, men verkligheten visar att så inte är fallet.

Om vi skall få ett samhälle där färre barn behövs omhändertas behöver vi jobba hårt på att stödja familjerna i deras ofta svåra situation, samt att skapa förutsättningar för att föräldrarna skall få tillbringa mer tid med sina barn. En som förstått detta är Marcus Birro:

onsdag, oktober 14, 2009

Grattis alla fiskare!

Till min och alla sportfiskares stora glädje biföll idag Kommunstyrelsen min motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i Göteborg.

Staden får nu i uppdrag att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i city, och jag hoppas på att få se fler metande göteborgare utefter stadens kanaler och kajer.

Den enda kritiska röst som hörts mot förslaget kom från en samvetsöm miljöpartist som i en av stadens nämnder ville avstyrka motionen med motiveringen att det är:

"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Miljöpartisten yrkade på avslag då han knappast trodde att vi skulle "tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city?"

God fiskelycka alla ni andra!