torsdag, februari 26, 2009

Jag vill se hälsostugor i Göteborg

Allt för ofta så tvingas barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt vänta allt för länge med att få den vård som de behöver. Därför skärper nu Göran Hägglund kraven för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin. Den längsta väntetiden kortas från 90 till 30 dagar. Ett strålande initiativ!

Regeringen och kommunerna ska sedan ta fram exempel från 14 kommuner, där man kortat köerna genom att satsa på skolhälsan och vårdcentralerna, det man kallar för den första linjen. För finns det en illa fungerande första linjens psykiatri, då är det klart att trycket blir mycket starkare för den mer specialiserade vården. Det är därför viktigt att så tidigt som möjligt fånga det som är lätt att avhjälpa och sedan se till att det finns utrymme för att ge hjälp åt de som har de svåraste problemen.

Vad kan då Göteborg göra för att minska trycket på BUP (utöver att satsa på elevhälsovården, alltså)?
Jag menar att vi snarast bör starta upp lättillgängliga så kallade "hälsostugor" i samarbete mellan regionen och kommunen som med fokus på information, hälsa och vägledning inom sjukvård och socialtjänst skulle kunna hjälpa människor att hitta samtalsstöd, självhjälpsgrupper och att hitta rätt inom sjukvården.

Här skulle föräldrar kunna få stöd anonymt, man skulle kunna hämta råd för att stödja anhöriga eller vänner som mår dåligt. Hälsostugorna skulle på så sätt fylla en viktig funktion när det gäller att tillvarata frivilliga initiativ och omtanke om våra medmänniskor.

Detta handlar inte om höger- och vänsterpolitik, det handlar om liv och död och om satsningar vi borde kunna komma överens om för våra barns och vår framtids skull!

onsdag, februari 11, 2009

1%

Idag halverade riksbanken reproräntan från 2 till 1%. Man öppnar också dörren för att det kan komma mer. Dagens notering är den lägsta noteringen sedan den infördes i början av 1990-talet. Nu får vi hoppas att detta ger effekt hela vägen ner till enskilda och för små- och medelstora företag.

Förhoppningsvis leder räntesänkningen till ökad investeringsvilja och att bostadsbyggandet tar fart på nytt. Byggande är en känd tillväxtmotor som drar med sig fler branscher. Därför är riksbankens sänkning välkommen och jag hoppas verkligen den får effekt här i Göteborgsområdet.
Det behöver vi!

Tre psykakuter blir en?

"Om man krossar fönster på psykkliniken i dag är det inte för att slå sig ut, utan för att komma in", så beskriver en läkare situationen på Sahlgrenska.

Det lär inte bli lättare vid en eventuell sammanslagning av de tre psykakuterna. Trots att bristerna inom psykiatrin har varit på tal länge och att flera utredningar pekar på vikten av mångfald inom psykiatrin, med god tillgång på både slutenvård och öppenvård, tycks socialdemokraterna finna det angeläget att istället nedmontera psykiatrin.
Dessa planer är mycket olyckliga!

tisdag, februari 10, 2009

Ingen ljusning inom skolhälsovården

I dagarna kom 2008 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg.
I denna skrift redovisas bland annat hur det står till med elevernas hälsa, samt hur staden arbetar med att förbättra densamma.
Jag har under en längre tid verkat för att att förbättra elevhälsovården i Göteborg, så det är med stor besvikelse jag konstaterar att det fortfarande finns mycket att göra.
Bland annat finner rapporten att:

"Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande 2-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."

... och att:

"Elevantalet ligger alldeles för högt per skolläkare och detta är mycket olyckligt. Dels försvåras både skolläkarnas och skolsköterskornas arbete när det är för lite skolläkartid och dels sänks kvalitén på skolhälsovården och elevhälsoarbetet. Skolans möjligheter att utföra fullständiga basutredningar minskar."

Kommunstyrelsen beslutade 1999 att antal elever för skolhälsovårdens personal per heltid skolsköterska skall vara ca 500 och för skolläkare ca 5 000 med korrigering för invandrarbakgrund och särskola. I SDN Kortedala går det ofantliga 18 500 elever på en skolläkare.
Barnperspektiv, anyone?

Tre psykakuter

"Om man krossar fönster på psykkliniken i dag är det inte för att slå sig ut, utan för att komma in", så beskriver en läkare situationen på Sahlgrenska.Det lär inte bli lättare vid en eventuell sammanslagning av de tre psykakuterna. Trots att bristerna inom psykiatrin har varit på tal länge och att flera utredningar pekar på vikten av mångfald inom psykiatrin, med god tillgång på både slutenvård och öppenvård, tycks majoriteten finna det angeläget att istället nedmontera psykiatrin.

Dessa planer är mycket olyckliga!

onsdag, februari 04, 2009

Cynisk förskolepolitik

I går återkom Skolinspektionen i den fleråriga frågan om problemet med för få förskoleplatser i Göteborg.

I GP läser jag att att ansvariga kommunalrådet Ann Lundgren (S) nu räknar med att kommunen kommer att behöva våren och sommaren på sig, innan alla som väntat i fyra månader kan erbjudas en plats. Vad är det då konkreta åtgärder som Lundgren tänker vidta för att korta köerna? Fler förskolor, månne?

Nix! Istället tänker Lundgren förlita sig på den ekonomiska krisen:
-"Att arbetslösheten ökar betyder att kommunens skatteintäkter minskar. Samtidigt är det ju så att om fler småbarnsföräldrar blir arbetslösa, så får vi fler lediga förskoleplatser."

Cyniskt, någon?

måndag, februari 02, 2009

Om valfriheten inom äldreomsorgen i Göteborg

Raggmunk eller dillkött? Vård hemma eller på äldreboende? Nog vill jag bestämma det själv!

Varför får man då inte fritt välja äldreomsorg i Göteborg, frågade jag och äldreminister Maria Larsson (KD), i en debattartikel nyligen. Det får man visst, svarade ansvariga politiker från den styrande minoriteten, så länge man väljer kommunens egna boenden.
-"Vi vill inte ha bolag som främst drivs av vinstintresse bland våra utförare av kommunal kärnverksamhet", förklarade man från rödgrönt håll.

Detta besked kommer säkert som en överraskning för alla de elever som går i friskolor. Vill socialdemokraterna stänga de fristående skolorna, då ju ett flertal avdessa drivs av företag?

Sannolikt är det inte så. Men varifrån kommer föreställningen om att kommunala äldreboenden skulle ge vård av högre kvalitet än de som drivs av bolag? Den senaste veckans pasta-skandal i kommunens eget skolkök borde ju utgöra ett tydligt exempel på att kommunal verksamhet inte med nödvändighet borgar för god kvalitet. Det är därför hög tid att socialdemokraterna överger vanföreställningen om att kommunal verksamhet med nödvändighet skulle vara mer kvalitativ än annan verksamhet.

När detta är sagt är det viktigt att framhålla att kvalitetskriterier, uppföljning och utvärdering är självklara styrverktyg för all verksamhet. Det handlar alltså på intet sätt om att "släppa marknaden fri", som det heter i den s-märkta skrämselretoriken. Vi menar istället att alla som vill erbjuda god äldreomsorg, och som lever upp till stadens kvalitetskrav, skall få vara med och erbjuda sina tjänster. Sedan är det upp till göteborgarna att genom sina val döma vem som tillhandahåller den mest attraktiva äldrevården. I detta val är inte priset en faktor - all verksamhet är fortfarande skattefinansierad - utan endast verksamhetens kvalitet.

En sådan modell sätter göteborgaren i centrum och bidrar till nytänkande och bättre kvalitet för all äldreomsorg. Det tror jag i förlängningen borgar för ett socialt hållbart samhälle.

Publicerad i GP 2/1