onsdag, juni 30, 2010

Begränsa inte tekniken!


En ny rapport visar att nätmobbningen ökar, men lösningen är inte att begränsa tekniken enligt utredaren Göran Englund. Arbetet mot mobbning och kränkande behandling måste öka i Göteborgs skolor. Mobbningen finner nya vägar genom mobilen och internet men orsaken är densamma - hur vi behandlar varandra och hur vi respekterar varandra. Livskunskap i skolan och handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling som följs upp och revideras måste därför till för att skapa en skola där alla känner sig trygga!onsdag, juni 16, 2010

Framgångsrik och frivillig kamp mot utanförskap

Igår besökte jag Caritas frivilligcentral i Bergsjön. Caritas driver en fantastisk mångkulturell mötes- och arbetsplats på Bergsgårdsgärdet som verkar för att bryta passivitet och utanförskap.

Det kom cirka 50 pers till vårt möte för att lyssna och berätta om sig själva. Det blev en otroligt intressant eftermiddag med många möten och delade livsöden. Vi talade om utanförskap och arbetsmarknadspolitik, och vad som kan bli bättre i Göteborg. Jag fick då möjlighet att tala om en kristdemokratisk politik för ett mänskligare Göteborg.

När man möter människor med så vitt skilda bakgrunder och levnadsöden påminns man igen och igen om hur godtyckliga de faktorer tycks vara som formar våra liv. Men man påminns också om den oerhöda betydelsen som gemenskap och ett socialt sammanhang spelar för ett gott liv.

tisdag, juni 01, 2010

Hur många barn är ok att knö in i en grupp?

Alldeles för många barn tvingas idag in i redan överfulla förskolegrupper, dessutom många gånger utan att personaltätheten ökar. Detta sker trots att vi vet att faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har stor betydelse för kvaliteten inom förskolan. Låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, samt bidrar till ökad stress bland barn och personal.

När initiativ tagits i stadsdelsnämnderna för att få till stånd en redovisning av förskolornas gruppstorlekar och dess utveckling över tid, har vänstermajoriteten röstat ner dessa med motiveringen att det saknas ett vedertaget definierat sätt att mäta på. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" för att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar. Om detta trixande med siffror har jag skrivit tidigare.

Kvalitén inom förskolan är dock en fråga som handlar om barnperspektiv, och är med andra ord för viktig för att försvinna i diskussioner om definitions- och mätsvårigheter. För att stadsdelarna kontinuerligt och noggrant skall kunna följa utvecklingen avseende gruppstorlek behövs det enhetligt definierat sätt att mäta, samt politisk vilja att göra så. Det är i dagsläget oklart om dessa båda faktorer existerar.

För att få svar på hur det förhåller sig med detta har jag idag lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Du kan läsa interpellationen i sin helhet här!