fredag, november 27, 2009

Ta humorn på allvar!

Göteborg förvaltar med sin säregna och vida berömda humor en viktig tradition. Därför har jag idag skrivit en motion om att inrätta ett Humorns hus i Göteborg! Detta hus borde vara en plats för både etablerade och nya humorister – lokala som internationella. Här skulel det bland annat kunna skapas underbara kopplingar mellan humor från olika kulturer, konst, musik, och vetenskap.

Viktigast är dock kopplingarna mellan människor. Få saker förenar människor såsom skrattet och humorn. Det är min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.

---
Uppdaterat:
GP och GT skriver mer om mitt förslag.

måndag, november 23, 2009

Vad var det vi sa?

Göteborgs Stad kan komma att få betala 100 miljoner extra till friskolorna i Göteborg. Detta efter att kammarrätten invänt mot att friskolorna getts för små bidrag i förhållande till kommunens egna skolor de senaste åren.

Alliansregeringens beslut om lika bidrag på lika villkor för fristående skolor innebär att Göteborgs stad nu är tvungna att ge friskolorna de pengar som de har rätt till redan från början. Detta är bra! Alla göteborgs elever har nämligen rätt till samma andel av skattemedlen, oberoende av vilken skola de väljer att gå i.

När ska S, MP och V inse att det enda rätta är att införa en skolpeng som är lika för alla???

onsdag, november 11, 2009

Drogade äldre kräver mindre

SKL’s undersökning Vård och omsorg visar att äldre i Göteborgs kommun får mest psykofarmaka i hela landet. Det är svårt att inte här göra den otäcka kopplingen mellan låg personaltäthet och hög konsumtion av lugnande medel. En person som har ångest eller har sömnproblem är ju så mycket mer resurskrävande. När det inte finns tillräckligt med personal för att den äldre kan få komma ut på en promenad, då tenderar man att kompensera på kemisk väg.

I Kristdemokraternas budgetförslag skriver vi år efter år om behovet av fler händer inom äldreomsorgen, samt vikten av att en och samma läkare har ansvar för den äldres läkemedelsbehandling, eller att möjlighet ges för att samköra register över läkemedelsförskrivning. Studier visar att när läkemedel skrivs ut från olika håll, så ökar riskerna för att man tar läkemedel som motverkar varandra eller som kombinerat ger starka biverkningar. Det börjar bli dags att gå från ord till handling i den här frågan.

I dagsläget är regeringens stimulansmedel de enda utvecklingspengarna som finns för våra äldre. Kommunens egna pengar räcker endast till att hålla äldreomsorgen flytande. Regeringens extrapengar som kom i höstas skickades ut till stadsdelarna med uppmaningen att de skulle gå till barn och unga. Visst behöver barn och unga extra medel i dessa tider, men våra äldre får aldrig glömmas bort. Den omfattande övermedicineringen måste upphöra, och psykofarmakan ersättas av mänsklig omsorg!

onsdag, november 04, 2009

Inför en graviditetspeng!

Efter domen i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor är det hög tid att införa en graviditetspeng!

Vår familjepolitiska talesperson Emma Henriksson gick ut med ett pressmeddelande idag med anledning av en viktig åtgärd som vi kristdemokrater föreslår.

Läs pressmeddelandet nedan!

– Efter att domen fallit i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor kan vi konstatera att det är hög tid att införa en graviditetspeng.
Det säger Emma Henriksson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Huddinge och familjepolitisk talesperson, i en kommentar till tisdagens dom mot Försäkringskassan.

– Även om domen ger de fyra kvinnorna rätt så visar det på behovet av en mer generell graviditetspeng under sista månaden av den beräknade graviditeten. En gravid kvinna kan självklart vara sjuk eller ha ett sjukdomsliknande tillstånd och ska då ha rätt till sjukersättning. Men de flesta gravida får sådana besvär i slutet av graviditeten att det i sig borde ge möjlighet att avstå från arbete.

– Vårt förslag är en graviditetspeng för den sista månaden i den beräknade graviditeten. Graviditetspengen ska beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning och dagarna ska inte kunna sparas. Det ska ses som en möjlighet för dem som så önskar.

– Behovet av samhällsstöd i slutet av graviditeten är stort och bör kunna tillgodoses på ett smidigare och mer rättssäkert sätt. Samtidigt måste Försäkringskassan fortsätta arbetet med att eftersträva en rättvis och likvärdig bedömning av dem som rimligen bör ha rätt till sjuk- eller havandeskapspenning tidigare i graviditeten, avslutar Emma Henriksson.