söndag, december 05, 2010

Byte av blogg och mailadress!

Eftersom jag lämnar posten som kommunalråd och dessutom Kristdemokraterna så har jag också valt att starta upp en ny blogg.
Den här bloggen, min hemsida och min mailadress till Kristdemokraterna kommer att försvinna under decembermånad.
För er som vill nå mig eller läsa om mig i framtiden är välkommen att notera följande adresser;

Min nya mailadress är;
Carina@liljesand.se

Min bloggadress är;
www.carina.liljesand.se

Ha´en bra dag!
Carina

torsdag, november 25, 2010

Onödigt tjafs om extra bidrag till HBTQ festivalen

Idag är jag lite småbesviken på både majoritet, opposition samt en liten släng till media..trots att jag borde bara vara glad för att HBTQ festivalen har fått 500 000 extra ifrån kommunstyrelsen.

Majoriteten gav HBTQ festivalen extramedel direkt ifrån kommunstyrelsen istället för att destinera pengarna till den förvaltning som ansvarar för att dela ut anslag till den typen av föreningsverksamhet.

Det gav genast moderaterna eld under vingarna att anklaga majoriteten för att inte följa budgetriktlinjer..det i sin tur gav media anledning att klanka på politiker med särskilda intressen dvs bla jag.. att de flesta politiker arbetar ideellt i någon styrelse är ganska vanligt och normalt eftersom politiker oftast är engagerade personer, det glömde media av eller?...

Tänk om majoriteten följt den vanliga gången så att det dels kunde kommit in en enda ansökan ifrån HBTQ och att man genom den talade om vad staden faktiskt vill stödja och prioritera istället för att dutta lite hit och dit...nu blir dessutom ett merarbete för tjänstemännen som arbetar med ansökningarna, då hade HBTQ personer som redan idag är utsatta sluppit detta tjafs..

Glömde majoriteten att det handlar om redan utsatta människor som vill ha lugn och ro som ¨vem som helst¨??

onsdag, november 17, 2010

Självskadebeteendet ökar!

Igår kunde vi höra att självskadebeteendet ökar vilket är djupt oroande samt tragiskt.

Jag brukar med jämna mellanrum påminna om elevhälsovårdens betydelse och att elevhälsoteamen är en viktig del av skolans arbete med våra barn och ungdomar. Den här artikeln kanske kan få någon till in på mitt spår...

Läs; http://svt.se/2.22620/1.2236609/experter sjalvskadebeetendet okar bland ungaEftersom självskadebeteendet startar i 12-års åldern så är skolsköterskans arbete jätteviktigt. Att tidigt upptäcka och se det där barnet som inte riktigt strålar som de flesta mellanstadiebarn gör, eller som ständigt har lite magont, huvudvärk m.m.

Enligt rapporten som gjordes vid Lunds universitet förra året så har ca 40% av 1000 tillfrågade 14-15 åringar någongång avsiktligt skadat sig själva. Var åttonde hade skadat sig fem gånger eller mer!

Våra barn är vår framtid och arbetar vi inte förebyggande nu, så kommer vi har en tudelad generation, där den ena delen som inte har fått möjligheten att vare sig ha en vettig barndom, klarat sina skolstudier, vilket i sin tur leder till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, som i sin tur leder till utanförskap och då står vi där och undrar... vad vi ska göra nu?

Mörkt resonemang? Ja möjligtvis men absolut nodvändigt!

onsdag, november 10, 2010

Jerusalem!

Igår var jag på förhandsvisning av Elisabeth Ohlson-Wallins utställning "Jerusalem" på Världskulturmuseet.

Utställningen är som vanligt när det gäller Elisabeths utställningar tänkvärd, att hon dessutom har hjälp av Lars Gårdfeldt att ta fram texter ur de tre religionernas skrifter är dessutom lysande! Man blir berörd! Samtidigt som man slås av att texter som skrevs för så många år sedan fortfarande har en sådan förtryckande verkan på homosexuella.
Det var som någon klok person sa, det beror på att alla människor betraktas inte som just människor...så när vi talar om alla människors lika värde så är det just de människor som är upphöjda till att betraktas som människor.. tänkvärt men sorgligt eller hur?
Vi har en del att slåss mot fortfarande år 2010!
http://www.gp.se/kulturnoje/konstdesign/1.487022-jerusalem-pa-plats?ref=fb

fredag, november 05, 2010

Gå in och tyck till!!

Det litterära Göteborg
Idag finns det möjlighet att gå in och tycka till på GP.se.
Vilka platser vill du se med en liten plakett med ett citat/historieberättelse ifrån något litterärt verk?
Se mitt tidigare inlägg om min senaste motion för mer information!

http://www.gp.se/nyheter/goteborg

Ha´en trevlig helg!

onsdag, november 03, 2010

Det Litterära Göteborg

Jag brukar ofta tala om Göteborg som en trevlig stad att leva och bo i, och det gör jag fortfarande. Av den anledningen vill jag naturligtvis också förändra staden när jag ser något som kan bli bättre!

I Stockholm kan man vid promenader upptäcka små vita plaketter med blå text, uppsatta på fasader i läsvänlig höjd. Det kallas "Det litterära Stockholm".
Ett fint exempel är Oscarsteaterna fasad där det finns en sådan plakett, med rubriken "Det litterära Stockholm" och sedan följer några rader ur PC Jersilds roman "Barnens ö" i vilken Oscarsteatern nämns.

Det här gör Stockholm till en intressantare stad som turiststad. Man påminns om alla som hyllad staden i sina verk. Det gör i sin tur att stockholmare får möjlighet att känna igen sig och känna stolthet över sin stad.

Jönköping som är en mindre stad, har också plaketter på vissa gator som har skildrats i skönlitteraturen.

Göteborg som är rikets andra stad borde naturligtvis ochs satsa på det här. Här finns det många turister som skulle känna ett mervärde -om dom under sina vandringar i staden- fann plaketter på fasader och offentliga byggnader a la "Det litterära Göteborg".
Det skulle även förgylla min och andra göteborgares vardag och visst skulle jag/vi känna stolthet samtidigt som kunskapen ökade om vår stad.

Tänk alla fina författare, forntida och samtida som skildrat Göteborg. Augustprisvinnaren Susanna Alakoskis nya roman "håpas du trifs bra i fengeleset" beskriver Masthuggskyrkan, Dan Andersson har vackra skildringar om Göteborgs arbetarkvarter, liksam Selma Lagerlöfs barndomsskildringar av Östra Hamngatans spännande butiker. Ja, det finns massor mer att välja på!

Har Göteborg råd att missa bra tillfällen att "marknadsföra"sig?

torsdag, oktober 14, 2010

Inget hus för humorn

Tråkigt nog avstyrkte igår kommunstyrelsen min motion om attt inrätta ett Humorns Hus i Göteborg. Det var min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle tillvara den unika göteborgshumorn, och bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Nu blir det inte så, och det är synd. För få saker förenar nämligen människor såsom skrattet och humorn. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.

tisdag, oktober 05, 2010

Nej tack till omval

Jag har idag beslutat att inte ställa mig till förfogande för omval till uppdraget som kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborg.

Under min tid som kommunalråd har jag arbetat hårt för att föra ut kristdemokratisk politik i Göteborg. Jag tolkar dock det dåliga valresultatet som att det är dags för någon annan att ta över detta uppdrag. Jag kommer dock att sitta kvar som kommunalråd fram tills årsskiftet, men kommer därefter att lämna mina politiska uppdrag.

Jag önskar min efterträdare allt gott i arbetet för ett mänskligare Göteborg!

fredag, oktober 01, 2010

Boende för ensamkommande


Igår var jag med och invigde Göteborgs första boende för ensamkommande asylsökande ungdomar. De flesta av ungdomarna kommer idag från Afghanistan och Somalia och kommer att ha boendet som hem under tiden deras asylansökan behandlas på Migrationsverket. Många av barnen har varit på flykt länge och har helt förlorat kontakten med sina familjer och vänner i hemlandet. Det känns därför oerhört viktigt att vi kan ge dessa barn ett så bra stöd som möjligt.

Jag är mycket stolt över att Social resursnämnd fått ansvaret för en verksamhet som så tydligt uttrycker den solidaritet och medmänsklighet som vi kristdemokrater så ofta framhåller. I dagar som dessa då invandrarfientliga partier vinner parlamentariska framgångar känns det extra viktigt att manifestera att medmänsklighet inte får stanna vid nationsgränsen. Få saker uttrycker detta så väl som ett boende för ensamkommande flyktingbarn!

söndag, september 19, 2010

Gå och rösta!

En intensiv och spännande valrörelse går mot sitt slut. Nu är det bara timmar kvar innan vallokalerna stänger. Om du ännu inte röstat - gör det nu! Det är lätt att ta demokrati och rösträtt för givet! Så gå och rösta, och rösta för ett mänskligare Sverige!

fredag, september 17, 2010

De rödgrönas splittring uppenbar


Idag ställde vi vänsterminoriteten mot väggen i Nordstan genom att konfrontera dem med ett antal frågor där väljarna ännu inte fått något svar. Om man studerar de rödgrönas respektive budgetar är nämligen splittringen total i många frågor.
Frågor i urval:
Kommer kommunalskatten att höjas?
Varför får inte äldre göteborgare själva bestämma vem som skall ge dem hemtjänst?
Vill ni sälja kommunala bolag?
Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?
Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?
Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?
Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Att Alliansen står enad har vi bland annat visat i vår gemensamma valplattform. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer. Då har Göteborg möjlighet att bli en av världens bästa städer. Socialdemokraterna har visat att de inte klarar av att ta det ansvaret. Nu är det Alliansens tur i Göteborg.

torsdag, september 16, 2010

Tio frågor till de rödgröna i Göteborg


Alliansen är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. De saknar helt gemensamma svar inom flera viktiga områden.

Imorgon, fredag den 17 september, kommer därför företrädarna för Alliansen i Göteborg att ställa tio frågor till de rödgröna i staden. Det är tio frågor som väljarna förtjänar att få svar på innan vallokalerna stängs på söndag.

Plats: Scenen, Nordstan
Tid: Fredag 17 september klockan 13.00

onsdag, september 15, 2010

Korta köerna till förskolan!

I dag tar SvD upp Kristdemokraternas förslag om att införa en ny barnomsorgsgaranti. Vi tycker att det är viktigt att en förälder som är i behov av en barnomsorgsplats för sitt barn ska kunna få det så snart som möjligt. I vissa fall kan en alltför lång väntan innebära att föräldern annars måste tacka nej till ett arbetserbjudande. För en ensamstående förälder kan det helt enkelt vara avgörande för uppehället. Enligt skollagen ska kommuner erbjuda barnomsorgsplats ”utan oskäligt dröjsmål”, vilket tolkas som inom tre till fyra månader. 42 kommuner lever inte upp till detta och Göteborg är sämst av alla kommuner. Det finns alltså en barnomsorgsgaranti men det saknas någon sanktionsmöjlighet om den inte uppfylls. Vi föreslår därför att kommuner som inte erbjuder en barnomsorgsplats inom tre månader ska ersätta föräldrarna motsvarande 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats. På så sätt kan man ordna omsorgen på annat sätt.

I socialdemokraternas Göteborg verkar det finnas två möjliga lägen när det gäller barnomsorgen – långa förskoleköer eller stora barngrupper. Med alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet.

tisdag, september 14, 2010

Glädje i Nordstan


Igår hade Göteborgarna chansen hade att höra Göran Hägglund och David Lega tala om vägen till ett mänskligare Sverige. Det var glädjande nog ganska många som tog den chansen.

torsdag, september 09, 2010

Utfrågad av Radio Göteborg


Min dag började trevligt med morgonintervju hos Radio Göteborg. Sedan var det dags för chatt med lyssnarna. Du kan läsa frågorna och mina svar här!

onsdag, september 08, 2010

Besök på Frivilligcentralen


Nyligen var jag och några allianskollegor på besök hos Caritas frivilligcentral i Angered. Alliansen var inbjundna för att berätta om vår politik, men också för att lyssna. Samtalet kom att handla om arbetsmarknadspolitik och frustrationen över att inte få arbete, då många av de närvarande var långtidsarbetsökande. Det blev många givande samtal som generarade nya perspektiv och berättelser. Frivilligcentralens verksamhet bygger på engagemang för medmänniskan genom volontära insatser. De gör ett stort och viktigt jobb som Göteborg inte kan ersätta geonom stadens egen verksamhet.

Ny skolpolitik för Göteborg

Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg har minskat från 74,9 procent 2006 till 73,9 procent 2009, enligt Skolverkets siffror. Göteborgs stad ligger resultaten under riksgenomsnittet. Denna utvecklingen är väldigt oroande och måste brytas. Samtidigt är trenden positiv i jämförbara städer som Malmö och Stockholm samt i kranskommunerna. En bidragande orsak till utvecklingen i Göteborg är den skolpolitik som förts i 16 år socialdemokraterna.
Idag skriver jag tillsammans med några allianskollegor på GP Debatt om hur vi vill utveckla skolan i Göteborg.

tisdag, september 07, 2010

Alliansen i Göteborg presenterar sin valplattform

Idag presenterade Alliansen i Göteborg sin gemensamma valplattform. I plattformen utlovar Allianspartierna insatser för högre kvalitet, mer valfrihet och ökat självbestämmande inom skolan och välfärden. Bland annat utlovas platsgaranti i förskolan och minskade barngrupper för att säkerställa kvaliteten. Alliansen vill även göra det möjligt att bygga 12 000 nya lägenheter och 3 000 nya egna hem under de närmsta fyra åren. En stor del av de nya lägenheterna ska vara lämpliga för unga och studenter.

Du kan läsa plattformen i sin helhet här!

I media: GP, Radio Göteborg,

Övervakning istället för omsorg?

Jag läser och hör att hemtjänsten i Backa i Göteborg har monterat upp övervakningskameror hemma hos några av sina brukare.
– Det ger en ökad trygghet till omsorgstagarna, säger enhetschefen för hemtjänsten Annika Ljung till Sveriges Radio Göteborg.
Man tar sig för pannan. Jovisst, jag inser de ekonomiska vinsterna som stadsdelen kan göra, mänsklig omsorg är ju så mycket dyrare än maskinell. Istället för att göra sena hembesök kan personalen nu övervaka de gamla genom en övervakningskamera.

Här går dock en anständighetens gräns för mig. Kameraövervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och omsorg.

Eniga om solidaritet, oense om vårdnadsbidrag


På grund av våra fackliga bakgrunder förde TCO-tidningen samman mig och stabschefen för Socialdemokraterna i Göteborg. Det blev ett intressant samtal om vad som förenar och vad som skiljer våra partier åt.

Läs artikeln här!

måndag, september 06, 2010

Utdömd skolhälsa


Idag kommenterar Metro en rapport om hur illa det är ställt med skolhälsovården i Göteborg. Värst är det i Kortedala där det går en läkare per 18 000 elever, trots att riktlinjerna säger 5000. Från Socialdemokratiskt håll har det varit knäpptyst om rapporten. Ibland befarar jag att de istället för att åtgärda problemet kommer att ta bort riktlinjerna.
Mitt budskap är dock tydligt: Se till att det finns elevhälsovårdande personal som kan identifiera och ta hand om de medicinska och psykosociala problem som eleverna har. Först då kan vi få en verkligt bra skola med en god lärandemiljö.

Nej till bröstpumpslag!

Lars Ohly (V) sa i TV i söndags att kvinnor kan använda bröstpump istället för att amma, eftersom han vill att politiker - inte föräldrarna - ska bestämma hur föräldraledigheten skall delas.
Att pappor är hemma med sina barn är självklart positivt. Men till skillnad från de rödgröna tycker vi att föräldrarna skall få bestämma detta.

Det finns en gräns för vad politikerna ska lägga sig i. Om och när en mamma ska pumpa sina bröst ligger definitvt utanför den gränsen.

Missa inte Göran Hägglund och Emma Henrikssons artikel på temat i Aftonbladet!

fredag, september 03, 2010

Muthärvan växer

Fler kommunala bolag dras nu in i muthärvan som plågat Göteborg den senaste tiden. Med anledning av detta tycks nu Socialdemokraterna öppna dörren för att rensa upp i stadens enorma bolagsbestånd. Jag välkomnar en sådan översyn då Kristdemokraterna länge verkat för att staden skall avyttra flera av alla de bolag man driver.

Dessvärre är det som så ofta först när skandaler som denna briserar som politiker tenderar att ropa efter mer moral och etik. Då är det så dags. Samtalet om värdegrundsfrågor är dock inget som kan hängas på i efterhand, utan måste som namnet antyder utgöra grunden för all verksamhet. Dessa samtal måste även tränga in i de kommunala bolagens slutna rum. Här finns det uppenbarligen en hel del att samtala om i Framtiden ...

torsdag, september 02, 2010

Min drömlöpsedel

I dagens GT porträtteras jag med både text, bild och video.
Jag fick dessutom möjligheten att skriva min egen drömlöpsedel.
Jag ser fram emot den dag då tidningarna skriver om att "Göteborgs unga mår bäst i landet". Det är min övertygelse att ett maktskifte i Göteborg skulle påskynda ett sådant löp.

onsdag, september 01, 2010

S-märkta sagor för barn över 18 år

När jag skulle natta mina barn när de var små använde jag mig av ett lite fult, men högst användbart knep. Att abrupt annonsera att det var ”läggdags” resulterade nämligen alltid i samma utdragna protester. Men genom att ge sken av att barnen själva kunde få välja hur det hela skulle gå till, gick nattningen nästan av sig själv.
- Vill du gå och lägga dig med stängd eller öppen dörr?, blev därför min återkommande fråga till barnen.

Att anförtro barnen full och verklig valfrihet i frågan, var de inte mogna för. Jag behövde därför kraftigt begränsa valmöjligheterna, då ju barn inte alltid förstår sitt eget bästa. Denna lite luriga pedagogik är i min mening okay att tillämpa på just barn. Tillämpad på vuxna människor skulle den ju uppfattas som gravt nedlåtande och förödmjukande, för att inte säga odemokratisk. Eller?

Men, är det inte just denna nedlåtande attityd som utgör vänsterns och socialdemokraternas hållning inom äldreomsorgen? I dagarna annonserade högste politiske ansvarige för äldrefrågor i Göteborg att man nu vill ge göteborgarna möjligheten att själva få bestämma vad man vill få hjälp med av hemtjänsten. Göteborgsmodellen kallas projektet.

- För oss är det viktigt att äldre själva får bestämma över vilket stöd de vill ha, säger det socialdemokratiska kommunalrådet, och tilllägger: "Detta är vad vi kallar valfrihet!".

Att äldre själva skulle få bestämma vem de vill anlita för att utföra hemtjänst i sina egna hem är dock otänkbart. Någon måtta får det vara på den socialdemokratiska valfriheten. Välj själv, så länger du väljer kommunens eget alternativ, är devisen. Andra utförare än kommunen betraktas nämligen med stor misstänksamhet.

Göteborgarna är inte riktigt mogna för att politikerna skall överlåta så svåra val på dem, tycks socialdemokraterna och vänstern resonera. Alltmedan göteborgarna förväntas vara tacksamma för att de snälla politikerna låtit dem få välja själva om hemtjänstpersonalen skall städa deras hem, eller ta med dem ut på en promenad.

Att lägga sig med stängd eller öppen dörr, det är frågan för de äldre i Göteborg.

tisdag, augusti 31, 2010

Rapport för ett ungdomligare Göteborg

Idag släpper kristdemokraterna och KDU i Göteborg en ungdomspolitisk rapport. Rapporten innehåller konkreta åtgärder för hur Göteborg kan bli en bättre stad att leva i för ungdomar.

Det behövs ett brett perspektiv på ungdomars situation i Göteborg. Det handlar inte bara om inflytande och makt, utan allt ifrån utbildning och arbete till hälsa och fritid och kultur.

Du hittar rapporten här!

måndag, augusti 30, 2010

Recept för bättre äldreomsorg

Tänk att kunna välja en hemtjänstleverantör där bara 3-4 personer kommer till ens eget hem. Eller att kunna välja hemtjänst på sitt eget språk, när man som äldre tappar en del av svenskan, vilket är vanligt bland äldre med utländsk bakgrund.
Tillsammans med folkhälsominister Maria Larsson och Rangwi Marcelind skrev jag i helgens GP om vägen till en värdig äldreomsorg i Göteborg.

Recept för bättre barnomsorg

Föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen och det är också de som vet vad som passar barnen bäst. Vi har idéerna, viljan och handlingskraften. Alliansen står redo att ta ansvar för barnomsorgen i Göteborg!
I gårdagens GP skrev jag och några andra företrädare för Alliansen i Göteborg om barnomsorg under rubriken Så kortar vi köerna och höjer kvaliteten.

onsdag, augusti 25, 2010

Chatta med mig!

Imorgon torsdag annordnar GP en chatt där allmänheten kan ställa frågor till mig. Ta chansen och ställ dina frågor om hur Kristdemokraterrna vill göra Göteborg bättre!

30 miljoner till Göteborgs elevhälsovård

Idag vaknade jag upp till glada nyheter! Alliansens nya satsning på elevhälsovården med sammanlagt 650 miljoner kronor gör det nämligen möjligt för skolorna att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer, samt erbjuda kompetensutveckling för dem som redan arbetar där. För Göteborgs del bör detta innebära cirka 30 miljoner för att förstärka elevhälsovården. Ett mycket välkommet tillskott!

En höjd ambitionsnivå för elevhälsan är en del för att skapa en skola som varje elev kan utvecklas i. Lika viktigt som att stärka skolans kunskapsuppdrag är det att se till skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö! Det är inte rimligt att en elev som mår dåligt idag måste vänta till onsdag nästa vecka för att få träffa skolsköterskan eller en månad för att få träffa kuratorn. Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti, som innebär att en elev under sin skoldag ska få hjälp och stöd av någon inom elevhälsan.

I media:
DN,

måndag, augusti 23, 2010

5,8 miljarder kronor till välfärdens kärna

Idag presenterade Alliansen en rejäl satsning på välfärdens kärna. Totalt innebär förslagen en satsning på sjukvård och äldreomsorg på sammanlagt 5,8 miljarder kronor 2011-2014.

Inom äldreomsorgen föreslås reformer för förbättrad vård för äldre, ökad kvalitet och självbestämmande för äldre i boendet, ett omsorgslyft för äldreomsorgens medarbetare och satsningar för att förstärka äldres valfrihet och rättigheter inom äldreomsorgen.

Jag är särskild glad över att psykiatrisatsningen nu permanentas. Detta innebär förbättrad tillgänglighet i barn- och ungdomspsykiatrin och vidareutbildad personal.
Gott jobbat!

S-märkt förmynderi

Gert Gelotte skriver lysande om socialdemokraternas förmyndarattityd som tar sig uttryk i att de förnekar göteborgarna att själva få välja hur man vill ordna sin äldreomsorg:
"Det är bra märkligt. Jag är vuxen och får bestämma över min privatekonomi. Om några år är jag fortfarande vuxen, men pensionerad och efterhand allt mindre rörlig. Så småningom kan det bli dags för äldreomsorg. Då anser Cecilia Dalman Eek att det är hon, eller någon av hennes partivänner, som skall bestämma över vem som får hjälpa mig och till vad jag får använda min pension. Vad i Herrans
namn har hon med det att göra? (...) Principen är hämtad från socialismens mörkaste skrymsle: Kan inte alla få allt skall ingen ha något. Men den som är gammal och behöver hjälp har inte blivit omyndig. Politiker skall inte lägga sig i vad pensionärer unnar sig när räkningarna är betalda."

Jag kunde inte sagt det bättre själv! Idag får elever fritt välja vem som skall anordna deras utbildning, men göteborgarna är forfarande förbjudna att själva bestämma vem som skall ta hand om dem när de blir gamla.
Så otroligt dumt!

fredag, augusti 20, 2010

30 dagar kvar!

Det är nästan dött lopp mellan blocken i DN/Synovates mätning en månad före valet. Moderaterna backar efter vårens uppgång. Vi får idag 5,9 % i mätningen, plus 1,3 procentenheter.

Vi har en uppåtgående positiv trend i samtliga mätningar som kommit efter sommaren, och det stärker oss nu när vi sätter upp valstugor och valaffischer runt om i hela landet. Nu kör vi!

torsdag, augusti 19, 2010

Träffpunkt Allians invigd


Idag invigdes Träffpunkt Allians på Avenyn 31-35.
Träffpunkten blir ett nav i Alliansens valrörelse i Göteborg. Kom in ta en fika och prata allianspolitik, möt politiker och Allians-supportrar. Följ Alliansen på Facebook!

onsdag, augusti 18, 2010

Lästips!


Foto: Stefan Berg

Idag gör GP en intervju med mig inför valet.
Du hittar den här!

tisdag, augusti 17, 2010

In the jungle ...

Idag släpptes Kristdemokraternas reklamfilm inför valet den 19 september. Filmen handlar om att Sverige har blivit lite för kallt och egoistiskt, och att vi vill se ett mänskligare samhälle. Filmen kommer visas i TV4 mellan den 4 september och 17 september. Se filmen här!

måndag, augusti 16, 2010

Pengarna tillbaka!

Förra året interpellerade jag om det felaktiga i att några stadsdelar på eget initiativ valt att ta ut avgifter för förskoleklassverksamhet. Detta trots att Kommunfullmäktige inte gett sitt godkännande för dessa avgifter. Familjer i vissa stadsdelar har alltså fått betala pengar för service som i andra stadsdelar är gratis.

Jag menar att de drabbade familjerna ska ha pengarna tillbaka. Socialdemokraterna tycks dock vara av en annan uppfattning och nöjer sig med att påpeka att alla göteborgare skall behandlas lika - i framtiden (dock utan att kompensera de felaktigt debiterade familjerna). För mig är det självklart att de familjer som blivit felaktigt avgiftbelagda skall få sina pengar tillbaka. På onsdagens Kommunstyrelse kommer därför Alliansen att yrka på detta!

torsdag, augusti 12, 2010

Själlös röra

Jag noterar att Marie Lindén, gruppledare och kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg, verbalt avrättar sin gröna samarbetspartner Miljöpartiet. I en intervju i GP menar nämligen Lindén att MP saknar "ideologisk själ".

Det verkar vara dåligt ställt med solidariteten i den rödgröna röran ...

tisdag, augusti 10, 2010

För ett mänskligare Sverige


Nu är jag visserligen aningens partisk, men våra nya valaffischer känns som det roligaste och smartaste som hänt hela genren på väldigt länge.

Affischerna fångar kärnan i det Kristdemokratiska budskapet; kampen för ett mänskligare samhälle. Vi vill motverka de samhällsvärderingar som förknippas med buffeln - störst går först, hyenan- man är sig själv närmast, och strutsen - sköt dig själv och skit i andra.

Vi vill kämpa mot de krafter som gör vårt samhälle inhumant. Positivt uttryckt: För ett mänskligare Sverige!
Du hittar affischerna här!måndag, augusti 09, 2010

Felaktigt om ungas hälsa

I helgen publicerade GT min replik om ungas hälsa. Artikeln handlade delvis om psykoterapimottagningen Humlan som jag tidigare engagerat mig för. Jag gav även tre skäl till varför besparingar inom detta område alltid är okloka:

För det första drabbar nedskärningar inom elevhälsovården de svaga och utsatta hårdast, de som redan mår dåligt. För det andra, så är besparingar inom detta område okloka ur ett bredare ekonomiskt perspektiv, då ju tidigare man kan uppmärksamma ett problem, desto enklare är det att vända en negativ utveckling. För det tredje är en bristfällig elevhälsa problematisk ur ett rent utbildningsperspektiv; för vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?
Du kan läsa artikeln i sin helhet här!


måndag, juli 19, 2010

Var femte tjej i nian skär sig

Idag publicerar GP en ungdomsenkät som visar att en av fem tjejer i nian har skurit sig själv vid ett eller flera tillfällen för att de känt sig olyckliga. Att skära sig har blivit ett alltför vanligt sätt för unga tjejer att uttrycka att de mår dåligt, menar etnologen Anna Johansson som forskat på självskadebeteende. Gemensamt för många av tjejerna som hon haft kontakt med är att de har lågt förtroende för psykiatrin. De tycker inte att de blir tagna på allvar och tror inte att de ska få hjälp. Johanssom menar att "Det finns en föreställning om att psykiatrin är så hårt belastad att man måste kunna visa konkret hur dåligt man mår för att få hjälp".

Så desperat är alltså många ungdomars situation att det skadar sig själva för att samhället skall uppmärksamma dem och deras problem. Den psykiska ohälsan bland unga, och behovet av ökade resurser till elevhälsovården är därför en given valfråga.

lördag, juli 03, 2010

Skifte krävs för förbättrad elevhälsovård!

År efter år har Kristdemokraterna kämpat för en samlad elevhälsovård med ökade resurser i Göteborg. Psykologernas uppror i GP idag stärker mig i min övertygelse att det måste till ett skifte i Göteborg för att förbättra elevhälsovården. Annars händer inget. Majoriteten i Göteborg talar vackert om hur barnperspektivet ska prägla deras sätt att leda och bedriva verksamhet i Göteborgs Stad. Men dag efter dag får jag bevis på att det stannar vid prat och våra barn mår sämre och sämre. Vi måste ta ett samlat grepp om elevhälsan i Göteborg. Barndomen går nämligen inte i repris!

onsdag, juni 30, 2010

Begränsa inte tekniken!


En ny rapport visar att nätmobbningen ökar, men lösningen är inte att begränsa tekniken enligt utredaren Göran Englund. Arbetet mot mobbning och kränkande behandling måste öka i Göteborgs skolor. Mobbningen finner nya vägar genom mobilen och internet men orsaken är densamma - hur vi behandlar varandra och hur vi respekterar varandra. Livskunskap i skolan och handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling som följs upp och revideras måste därför till för att skapa en skola där alla känner sig trygga!onsdag, juni 16, 2010

Framgångsrik och frivillig kamp mot utanförskap

Igår besökte jag Caritas frivilligcentral i Bergsjön. Caritas driver en fantastisk mångkulturell mötes- och arbetsplats på Bergsgårdsgärdet som verkar för att bryta passivitet och utanförskap.

Det kom cirka 50 pers till vårt möte för att lyssna och berätta om sig själva. Det blev en otroligt intressant eftermiddag med många möten och delade livsöden. Vi talade om utanförskap och arbetsmarknadspolitik, och vad som kan bli bättre i Göteborg. Jag fick då möjlighet att tala om en kristdemokratisk politik för ett mänskligare Göteborg.

När man möter människor med så vitt skilda bakgrunder och levnadsöden påminns man igen och igen om hur godtyckliga de faktorer tycks vara som formar våra liv. Men man påminns också om den oerhöda betydelsen som gemenskap och ett socialt sammanhang spelar för ett gott liv.

tisdag, juni 01, 2010

Hur många barn är ok att knö in i en grupp?

Alldeles för många barn tvingas idag in i redan överfulla förskolegrupper, dessutom många gånger utan att personaltätheten ökar. Detta sker trots att vi vet att faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har stor betydelse för kvaliteten inom förskolan. Låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, samt bidrar till ökad stress bland barn och personal.

När initiativ tagits i stadsdelsnämnderna för att få till stånd en redovisning av förskolornas gruppstorlekar och dess utveckling över tid, har vänstermajoriteten röstat ner dessa med motiveringen att det saknas ett vedertaget definierat sätt att mäta på. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" för att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar. Om detta trixande med siffror har jag skrivit tidigare.

Kvalitén inom förskolan är dock en fråga som handlar om barnperspektiv, och är med andra ord för viktig för att försvinna i diskussioner om definitions- och mätsvårigheter. För att stadsdelarna kontinuerligt och noggrant skall kunna följa utvecklingen avseende gruppstorlek behövs det enhetligt definierat sätt att mäta, samt politisk vilja att göra så. Det är i dagsläget oklart om dessa båda faktorer existerar.

För att få svar på hur det förhåller sig med detta har jag idag lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Du kan läsa interpellationen i sin helhet här!

onsdag, maj 26, 2010

Utmärkt kulturhistoria

Förmiddagens kommunstyrelsesammanträde beslutade klokt nog att bifalla mina två motioner om att Göteborg borde satsa på att ge turister och göteborgare mer kulturhistorisk information.

Broarna i centrum och vägarna i Torslanda och Björlanda kommer nu att förses med kulturhistorisk information som förhoppningsvis kan bidra till att öka båda kunskap och intresse för vårt kulturarv. Visserligen kan man ha synpunkter på både kostnaden och arbetstakten, men det är ändå viktigt att arbetet kommer igång. Göteborg har nämligen mycket att skylta med!

tisdag, maj 25, 2010

Budget för ett mänskligare Göteborg

Idag presenterades kristdemokraternas budget vid en välbesökt alliansgemensam presskonferens. Jag presenterade kärnpunkterna i vårt förslag som handlar om omfattande kvalitetshöjningar inom barnomsorg, äldreomsorg och elevhälsovården. Du kan läsa budgeten i sin helhet här, och ett sammanfattande pressmedelande här!

Det finns nämligen mycket i Göteborg som kan bli bättre. Fortfarande behandlas stadens medborgare olika beroende på i vilken stadsdel de bor. Fortfarande är många barngrupper överfulla inom förskolan. Fortfarande går många elever ut med ofullständiga betyg, och fortfarande är det många unga som mår dåligt utan att få hjälp. Fortfarande väntar många på våra äldreboenden på att få komma ut på en promenad, eller på en god måltidsupplevelse. Detta är problem som vi vill ta på allvar.Med fokus på familjen, barnomsorgen, och äldreomsorgen vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i.

Media: GT, GP, TV4 Göteborg, Radio Göteborg,

onsdag, maj 19, 2010

Fritt fram för lösspringande hundar

Kommunstyrelsen beslutade idag att avslå mitt yrkande om koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag beklagar detta då jag vet att det finns många göteborgare som känner obehag och rädsla för att bli attackerade av ilskna lösspringande hundar när de tar sig en promenad. Majoriteten tar dock inte helt avstånd från ett koppeltvång, de tycker bara att det blir för dyrt att uppföra inhägnade hundrastgårdar (något som de märkligt nog ser som nödvändigt). Men, som jag frågat tidigare, varför göra det så krångligt?

Behovet av hundrastgårdar tillgodoses ju enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Koppeltvång är ju dessutom det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm.

I media: P4 Göteborg,

tisdag, maj 18, 2010

Maktskifte inom räckhåll i Göteborg"De borgerliga partierna har förstärkt sin ledning i Göteborg, till drygt 55 procent av valmanskåren. Ett maktskifte i kommunen ligger också inom räckhåll i höst", i varje fall om man får tro GT.

måndag, maj 17, 2010

Väljarna vill ha vårdnadsbidraget

I lördags var det FNs Internationella Familjedag. Med anledning av detta vill jag erinra om den sifoundersökning som nyligen visade att 81 procent av väljarna säger ja till att ha kvar eller utveckla vårdnadsbidraget. Endast 8 procent av befolkningen vill avskaffa det. Dessutom vill 77 procent bibehålla eller öka nivån på vårdnadsbidraget.

Trots detta basunerar vänsteroppositionen ut att de tänker bestämma vem som skall vara hemma med barnen. Märkligt! Viktigt att komma ihåg är att största möjliga valfrihet i föräldraförsäkringen inte utesluter att man vidtar åtgärder för att förbättra förutsättningarna för jämställdhet. De som förespråkar kvotering stänger däremot dörren för valfrihet och flexibilitet.

tisdag, maj 11, 2010

Om allas lika värde ...

Jag är en ivrig försvarare av de mänskliga rättigheterna. När dessa rättigheter kränks, eller bara sägs omfatta vissa människor, menar jag att vi alla måste protestera.

I Kristdemokraternas principprogram slås fast att "varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet".

Detta är skälet till att jag kommer finnas med i HBT-festivalen som inleds i morgon. På lördagen kommer jag att delta i en paneldebatt om arbetsgivarnas ansvar för hur vi bemöter HBT-personer. Ytterst handlar denna fråga om hur vi kan bemöta varandra med kärlek och respekt trots att vi är olika. För det är inte okej att en grupp i samhället skall behöva vara rädda för att utsättas för våld, kränkningar, och diskriminering. Det är naturligtvis inte okej att någon utsätts för sådan behandling, men just denna helg står HBT-personernas utsatthet i centrum. Jag ser festivalen som en manifestation för alla människors lika värde.

fredag, maj 07, 2010

Nytt läraravtal!

Som representant i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation är jag idag extra glad att ett avtal nåtts med Lärarnas Samverkansråd.

Bra med det nya avtalet är att det ger förutsättningar för flexibilitet och större utrymme för lokala inititativ där den enskilda skolans och elevernas förutsättningar ställs i centrum. Detta borgar gott för skolans utveckling!

torsdag, maj 06, 2010

Ett kristdemokratiskt Sommar?

Sommaren närmar sig så sakta, och med den P1:s sommarprogram. Nytt för i år är att lyssnarna röstar fram en person som skall få göra sitt eget sommarprogram. I den kristdemokratiska kommunfullmäktigegruppen är vi extra förväntansfulla då vår egen Gillis Edman återfinns bland de 10 kandidaterna .
Gillis som till vardags är begravningsentreprenör skall prata om döden, livet och vårt behov av riter. Den som känner Gillis vet att det både kommer bli tänkvärt och roligt. Du kan lyssna och rösta på Gillis här!

Media: GP,

onsdag, maj 05, 2010

Ingen kostnad att skylta med ...För drygt fyra år sedan föreslog jag i ett par motioner att Göteborg skulle satsa på att ge turister och göteborgare mer kulturhistorisk information. Jag föreslog att broarna i centrum skulle få plaketter eller skyltar med kort information om kanalernas och broarnas historia, samt i en annan motion att att vägarna i Torslanda och Björlanda skulle få berätta sin historia till exempel genom information på busshållplatser och i foldrar.

Bortsett från det ganska pinsamma faktum att det tagit hela fyra år att behandla motionerna är kulturförvaltningens svar ganska märkligt. För även om man ställer sig positiv till mitt skyltförslag, så är kostnadsberäkningen löjeväckande. Kostnaden för att producera text och skylt uppskattas nämligen till 25 000 - 30 000 kr/styck. Givet priset bedömer man därför att man endast har möjlighet "att åstadkomma tre till fem skyltar per år". Visst hade det varit intressant att se underlaget för den kalkylen ...

Men, men, jämfört med den uppskattade kostnaden för att uppföra en hundrastgård är ju detta småpotatis :)

Media: GP,

tisdag, maj 04, 2010

S svänger om dagmammor

Idag presenterade socialdemokraterna sitt förslag till budget för Göteborg stad 2011. Glädjande nog tycks en del fokus ha lagts på barnens villkor, och man säger sig nu vilja "prioritera kvaliteten" inom förskolan. Inte en dag för tidigt!

Den stora överraskningen består dock i att socialdemokraterna efter år av nedvärderande retorik mot alla andra barnomsorgsformer än förskolan, nu väljer att framhålla familjedaghemmen eller "dagmammorna" som man sa förr. Kanske har de sneglat i förra årets Kristdemokratiska budget:
En utbyggd barnomsorg som inkluderar alternativa lösningar skulle kunna resultera i mindre barngrupper i förskolan. Kommunen ska därför underlätta för alternativa lösningar som till exempel familjedaghem, föräldrakooperativ, tre-familj-system, och möjlighet att bli dagbarnvårdare även åt sina egna barn.
Nu är det bara att vänta på att socialdemokraterna också inser storheten med idén om en barnomsorgspeng för att underlätta ökad valfrihet och ge de olika alternativen lika villkor. Givet tiden det tog att överge tanken på förskolan som den enda möjliga vägen, kan vi nog räkna med en svängning lagom till stadens 400-årsjubileum.

I nyhetsflödet: GP, GT,

torsdag, april 29, 2010

Stöd till fängslade föräldrar

I förrgår var jag på studiebesök hos föreningen Bryggan. Bryggan är en ideell barnrättsorganisation för barn till fängslade föräldrar. Detta är en utsatt grupp på grund av risken för stigmatiserings- och stämplingseffekter samt att deras rätt till båda föräldrarna inte alltid beaktas enligt barnkonventionen.

Barn till fängslade föräldrar riskerar dessutom i högre grad än andra att senare i livet själva bli föremål för lagföring och fängelsestraff. Dessa familjer behöver därför extra stöd i sin föräldraroll. För dessa familjer är det en fördel med en ideell förening då de ofta har dåliga erfarenheter av myndigheter. En ideell förening blir därför mindre hotfull och därmed lättare för föräldern att ta hjälp ifrån.

Det kändes därför extra roligt att Social resursnämnd, på kristdemokratiskt initiativ, igår beslutade att stödja Bryggans föräldrastödjande arbete ekonomiskt. Bidraget syftar till att genom föräldrautbildning stödja föräldrarna till att ge stöd till barnen på ett ännu bättre sätt än tidigare.

tisdag, april 27, 2010

Låt Storan bli ett scenkonstens hus


I dagarna har Stora Teaterns framtid diskuterats flitigt. Alla tycks vara eniga om att detta göteborgska landmärke inte får stå tomt och oanvänt, men för vad Storan skall användas finns det många olika förslag.

Storan har en lång historia av att vara göteborgarna teaterscen. Därtill har Storan en unik arkitektur och ett starkt bevarandevärde vilket gör det svårt att ändra i lokalerna. Jag skulle därför vilja att Storan även fortsättningsvis skulle få vara en byggnad för det den ursprungligen uppfördes för, nämligen scenkonst.

måndag, april 26, 2010

Stor skillnad på skolhälsovården mellan stadsdelarna

Nu har 2009 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg kommit. Dessvärre är det stundtals en ganska dyster läsning ...

"Målet är fortfarande inte uppnått, det saknas mellan 5-10% skolsköterskeresurser på de kommunala skolorna. Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande ca 1,5-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."
(... )
"Fortfarande är det bara hälften av stadsdelarna som uppnår målet för samt ett lågt antal stadsdelar som uppnår målet skolläkarresurser enligt måldokumentet."
Dessutom är skillnaderna mellan stadsdelarna pinsam när det gäller i vilken utsträckning eleverna har tillgång till skolläkare. För hur skall man annars beskriva det faktum att det i Örgryte går 4937 elever per läkare, medan det i Kortedala går 18074 elever per läkare? Pinsamt var ordet!

Jag avser återkomma i ärendet ... i form av en interpellation!

fredag, april 23, 2010

Det måste bli lättare att ta bussen

Idag skriver jag och David Lega på GP debatt med anledning av att många människor med intellektuell funktionsnedsättning låter bli att åka kollektivt på grund av det krångliga biljettsystemet. Stort tack till föreningen Grunden som hjälpt oss att utforma artikeln på ett lättläst sätt. Läs artikeln här!

torsdag, april 22, 2010

Stora barngrupper som strukturell misshandel

Senaste nummret av Psykologtidningen (pdf) handlar om de svällande gruppstorlekarna i förskolan som ett hot mot barnens hälsa. Artikelns ingress lyder:

Barngrupper i många förskolor är fortfarande för stora. Och personaltätheten fortsätter att minska. Det visar aktuell statistik från Skolverket. – Det är strukturell misshandel, säger förskolepsykolog Gunilla Niss, som tröttnat på politikers löften och nu vill ha en lagstiftning om tak på barngrupper.
Även jag börjar tröttna på socialdemokraternas trixande med siffror och statistik när det gäller förskolan. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar.

Detta är dock en fråga som verkligen handlar om barnperspektiv. Låg personaltäthet och stora grupper har nämligen negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, och bidrar till ökad stress bland både barn och personal. Frågan är med andra ord för viktig för att trixas bort med tvivelaktig statistik.

Men om vi vet om att stora barngrupper är skadligt för barnen, varför händer inget? I den citerade artikeln ges några intressanta teorier. Jag är i varje fall övertygad om att förskolan kommer bli en het fråga i sommarens valrörelse!

tisdag, april 20, 2010

Klokt om lokalt förankrad Polis

"Kristdemokraterna vill se en rejäl utökning av antalet lokalt förankrade närpoliser i Sverige. Målet är en närpolis per tusen invånare. (...) Med fler lokalt förankrade närpoliser ökar också polisens synlighet vilket i sig både skapar trygghet och verkar förebyggande. Polisen blir en naturlig del av lokalsamhället. Det skall inte vara ett långt steg att kontakta polisen när man haft inbrott i källarförrådet eller blivit bestulen på sin plånbok."
Missa inte Göran Hägglunds m.fl. debattartikel om vikten av att prioritera vardagsbrotten i Sydsvenskan.

Riv upp BUP:s sparbeting!

Det är med bestörtning jag noterar beskedet om de kraftiga nedskärningar som väntar inom Barn- och ungdomspsykiatrin vid Sahlgrenska. Hela 17 miljoner ska sparas in och delar av verksamheten ska tas över av Vårdcentralerna.

Sorgligt nog kommer enheten som jobbar med hela familjer att läggas ner och BUP:s öppettider kommer att minskas - och detta i en tid då den psykiska ohälsan bland unga ökar!!
Detta är ett typexempel på kortsiktiga och cyniska neddragningar som drabbar de som svaga och utsatta - barn som inte mår bra i själen.

Nu om någonsin kommer de satsningar på psykologisk kompetens jag länge efterlyst inom elevhälsovården bli oundgängliga. Dessvärre tycks socialdemokraterna inte dela denna uppfattning. I stället ser vi hur även denna stödresurs för Göteborgs barn "slimmas".

Vågar man hoppas på att regionpolitkerna river upp BUP:s sparbeting?

måndag, april 12, 2010

Onödigt krångligt om koppeltvång

För en tid sedan tog jag initiativ till att införa ett allmänt koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag lyckades få igenom att hundar skall vara kopplade i anslutning till de miljöer där barn vistas som till exempel förskolor, skolor, lekplatser. Hur det generella kravet på koppeltvång i Göteborg skulle utformas med tanke på behovet av rastplatser fick dock Park- och naturförvaltningen i uppgift att utreda.

Park- och naturförvaltningen har nu återrapporterat uppdraget på var och hur hundrastplatser kan etableras i Göteborg. De har dock i sina beräkningar utgått från att hundrastplatser måste utformas som inhägnade hundrastgårdar. Detta antagande visar sig resultera i stora merkostnader; 200.000 kronor per rastgård närmare bestämt!

Varför göra det så krångligt? Behovet av hundrastgårdar tillgodoses väl enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Viktigt att framhålla i sammanhanget är dock att hundägaren naturligtvis har ett strikt ansvar för hunden oavsett om den är kopplad eller ej.

Koppeltvång är det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm. Det är nämligen inte rimligt att människor skall behöva vara rädda för att bli attackerade av ilskna hundar när de tar sig en promenad. Jag vill därför att ett generellt koppeltvång införs snarast i Göteborg!

torsdag, april 01, 2010

Något vassare om civilsamhället

GP gjorde nyligen en liten notis om vad som var "vasst" respektive "trubbigt" i respektive partis budskap i serien med valupptaktsartiklar. Om min artikel skrev GP:


... och visst kan det där om "det fria civilsamhället" låte lite flummigt. För vad finns det för exempel på när cilvilsamhället (dvs organisationer, föreningar, och församlingar som inte utgör en del av staten eller kommunen) inte är fritt?

Igår hittade jag ett kul och ganska typiskt exempel på vad jag menar. I ett yrkande i Kommunstyrelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och fristående skolor och förskolor, föreslår S, MP och V bland annat:

"att de enskilda och fristående verksamheterna ges möjlighet att frivilligt teckna samverkansavtal med staden"
Så storstilat! Föreningar och kooperativ skall alltså generöst erbjudas möjlighet att av egen fri vilja välja att samverka med kommunen. Den misstänksamme undrar ju vad som händer om de inte frivilligt väljer denna möjlighet. Kommer de att tvångsinförlivas i den offentliga verksamheten? Det är möjligt att jag tolkar lite illvilligt, men det är tonen av maktfullkomligt ovanifrånperspektiv som stör mig.

För vänsterpolitiker är staten, kommunen och politiken i centrum, och det civila samhället betraktas i bästa fall som ett komplement. För oss kristdemokrater är det tvärtom. Människors verklighet utspelar sig i det civila samhället. Politikens uppgift är att underlätta den verkligheten!

tisdag, mars 30, 2010

Välkommet tillskott!

Alliansregeringens beslut idag att tillföra medel till det västsvenska infrastrukturpaketet visar på handlingskraft. Tidigare regeringar har bara pratat och pratat. Nu äntligen, händer det något!

Till följd av regeringens beslut kommer stora satsningar som Västlänken, Marieholmstunneln och utvecklingen av kollektivtrafiken kunna tidigareläggas. Men trängselskattefrågan och flerpassage-undantaget måste lösas innan allt är klart. Medger inte riksdag och regering flerpassageundantaget i Göteborg är jag mycket tveksamma till ett införande av trängselskatter i Göteborg. Men så snart den frågan är löst måste alla berörda kommunala instanser sätta högsta fart så att vi snart kan sätta spaden i marken. Satsningarna är mycket angelägna!

Våga prova skolpeng!

Inför varje års budgetarbete bistår Stadskansliet de politiska partierna med ett underlag där de tecknar de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inför de kommande året. I årets tjocka lunta om cirka 90 sidor med förutsättningarna inför 2011 finns intressanta saker att läsa…

"Den nya stadsdelsnämndsorganisationen med 10 stadsdelar som i många fall blir mindre homogena än idag, innebär ökade krav på stadsdelsnämndernas interna
resursfördelning om intentionerna i kommunfullmäktiges budget skall fullföljas på nämndsnivå. Det innebär troligen också att nuvarande modell att beräkna ersättning till fristående huvudmän blir allt för trubbig.
(…)
Stadskansliet bedömer att förutsättningarna för en förändrad resursfördelning, där en barn- och elevpeng bör vara ett tänkbart alternativ, bör utredas."
De opolitiska tjänstemännen på Stadskansliets skriver alltså vänstermajoriteten på näsan och menar att den av Alliansen förespråkade barn- och elevpengen bör prövas. Lite kul tycker jag!

Jag har nämligen länge framhållit att för att underlätta ökad valfrihet inom barnomsorgen och ge de olika alternativen lika villkor bör en barnomsorgspeng införas. En sådan peng går oavkortad till det alternativ som föräldrarna väljer för sig och sina barn, utan att fastna i stadsdelsbyråkratin. På samma sätt vill vi införa en skolpeng för att öka elevers och föräldrars valfrihet och samtidigt säkerställa resurser till skolan. Med skolpeng garanteras att pengarna bara går till skolan.

Nu återstår bara att se om socialdemokraterna vågar ta av sig de ideologiska skygglapparna, lyssna på stadskansliet, och byta ut det nuvarande byråkratiska systemet.

måndag, mars 29, 2010

Efterlyses: IT-strategi för Göteborgs skolor

Häromdagen besökte jag Dalaskolan i Älvsborg för att ser hur eleverna använder IT i pedagogiken. Jag hann också med att besöka avdelningen Bullerbyn på Redegatans förskola. Där använder barn och pedagoger smartboards i det dagliga arbetet. Dessutom skriver man en blogg så att föräldrar och mor- och farföräldrar kan ta del av vad barnen gör på dagarna.

Det är dags att lyfta datorns plats i klassrummet från en avancerad Overhead-projektor till att bli en plattform för pedagogiska hjälpmedel som stödjer inlärningen i olika ämnen.

Med IT i pedagogiken kan man utveckla lärandet på ett mycket stimulerande sätt som alla elever i Göteborg måste få ta del av. Därför behövs det en IT-strategi för Göteborgs skolor - nu!

fredag, mars 26, 2010

Föräldrastöd mot barnmisshandel

Mycket tyder på att barnmisshandeln ökat i Sverige rapporterar Ekot. Det är i dagsläget något oklart om ökningen kan hänföras till nya dignosticeringsmetoder eller om det rör sig om en reell ökning. Även Rädda Barnen vitttnar dock om en ökning av samtal från oroliga föräldrar där någon part misshandlar barnet, antingen i systematiskt, eller enstaka gånger i frustration.

Orsakerna har oftast en komplex bakgrund. Det kan handla om stress och trötthet men också olika påfrestningar som till exempel arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruk, psykisk sjukdom eller svåra upplevelser hos barnets föräldrar. Problemet är att föräldrar som i frustration till exempel skakar sina barn ofta inte har någon att prata med. Att som förälder vända sig till BVC med denna typ av problem är naturligtvis behäftat med rädsla för att för att bli journalförd, och att de social myndigheterna skall komma och ta barnen ifrån dem.

Vad gör vi då med de föräldrar som är oroliga och vill ha hjälp för sin egen eller sin partners beteende, men inte vill bli journalförda? Jag menar att vi i Göteborg borde inrätta mottagningar dit man anonymt fick komma och samtala om sitt föräldraskap. En sorts "hälsostugor" som skulle vara bemannade med kloka människor med föräldraerfarenhet, gärna med kunskaper i folkhälsa och psykologi, dit man kunde vända sig med frågor om föräldraskap.

I dagens samhälle står många föräldrar relativt ensamma med ansvaret för sina barn. Det är därför viktigt att stötta föräldrarna både under spädbarnstiden och ungdomsåren. Ett sådant föräldrastöd kan se ut på olika sätt och bedrivas med olika intensitet. Gruppsamtal för nyblivna föräldrar är ett exempel. En gemensam nämnare för de olika sorternas föräldrastöd är dock att deltagandet ska vara frivilligt. Genomförandet bör också ske med ödmjukhet och stor respekt för föräldrarnas självbestämmande.

Lyssningstips: P1 Morgon om barnmisshandel

fredag, mars 19, 2010

Det goda Göteborg bygger på familjen

"Det goda Göteborg byggs underifrån med fokus på människan, hennes relationer och möjligheterna till att själv få utforma sitt liv."
Idag skriver jag på GP-Debatt om sambandet mellan politik och värderingar.

torsdag, mars 18, 2010

Indragen lunch för barn sparar pengar

Västnytt rapporterar om hur förskolor i SDN Härlanda infört nya regler. Alla barn som har småsyskon och en föräldraledig mamma eller pappa får bara gå på förskolan mellan kvart i nio och kvart i tolv. Barnen måste alltså hämtas innan de andra börjar äta - för lunchen för dessa barn är indragen av besparingsskäl. Barnperspektiv?

För några år sedan diskuterade Härlanda att barn till föräldralediga föräldrar skulle tas ur sin ordinarie förskolegrupp, men efter kritik fick Härlanda backa även där. Jag utgår ifrån att Härlanda backar även nu och inte åsidosätter barnperspektivet i sin verksamhet.

onsdag, mars 10, 2010

Barnperspektiv vs. budgetperspektiv ?

Behovet av att bli sedd och bekräftad är aldrig så stort som när ens trygghetsbas rycks undan. Detta gäller i synnerhet barn. Barn som till exempel har upplevt våld eller övergrepp, mist någon närstående i en olycka eller på annat sett utsatts för traumatiska upplevelser, har alla ett stort behov av att få bearbeta sina upplevelser i en liten och nära miljö med tillgång till professionellt stöd. Dessvärre är ofta barngrupperna stora och lärartätheten låg i många förskolor. Dessutom saknar ofta personalen psykologisk kompetens. Mot bakgrund av denna problematik skrev jag för en tid sedan en motion.

Det finns nämligen idag ett stort behov av små enheter där barn med traumatiska upplevelser, under en kortare tid, kan få ”landa” i en något mer skyddad miljö än den som den ordinarie förskolan utgör. Dessa ”mindre enheter” skulle förslagsvis bemannas med erfaren förskolepersonal som genomgått krisutbildning, samt ha god tillgång till psykologisk kompetens. Personalen skulle även, utöver det direkta arbetet med barnen, utgöra ett viktigt föräldrastöd genom att vara tillgängliga för samtal i en situation där de flesta föräldrar är villrådiga. Förskolans verksamhet är inte tänkt att fokusera kring själva traumat och i den meningen fungera som någon sorts ”terapiförskola”, utan under former av lek fokusera på barnets läkande.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet vill nu avslå motionen då man menar att det finns "risker med att avlägsna barn som drabbats av trauma från befintlig miljö". Majoriteten hävdar alltså att det bästa för det traumatiserade barnet är att vara kvar i sin invanda miljö. Det saknas dock evidens för detta påstående. Den bekanta miljön kan säkert vara trygg och läkande i vissa fall, men det ligger i sakens natur att ett barn i det akuta skedet efter en traumatisk händelse i form av till exempel ett övergrepp, inte bäst bearbetar detta i en grupp med 25 andra barn. Den mindre gruppen med tillgång till specialistkompetens är i synnerhet viktig om traumat är förknippat med skam och skuld som sin tur leder till isolering eller utåtagerande beteende.

Det finns idag god kunskap om risken med att människor på lång sikt kan utveckla kroniska besvär efter svåra upplevelser, samt vikten av att de drabbade möts på ett anpassat sätt i ett tidigt skede. Att skapa en korttids-förskola för traumatiserade barn vore ett sätt att praktiskt tillämpa denna viktiga kunskap.

Återigen tvingas jag konstatera att vänstermajoritetens vackra ord om barnperspektiv är just bara ord.

måndag, mars 08, 2010

Firande förutan flaggor

Det känns märkligt att flaggorna på stadens paradflaggstänger på Gustav Adolfs torg inte är hissade idag. De brukar ju alltid annars påminna om viktiga dagar.
Idag infaller ju den internationella kvinnodagen. Det är en dag väl värd att fira och flagga för. Det är viktigt att minnas de som kämpat för kvinnors rättigheter genom historien. Men det finns också mycket kvar att göra för att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar. I Göteborg har jag bland annat arbetat för en sådan till synes självklar fråga som att även de som arbetar kvinnodominerade yrken inom förskola och äldreomsorg skall ha rätt till arbetskläder.

Dagens grattis går till den amerikanska regissören Kathryn Bigelow som i natt blev första kvinna att belönas med en Oscar för bästa regi. Tänk att det skulle dröja ända tills 2010 ...

Nästa år skulle jag vilja se att Göteborg uppmärksammade den internationella kvinnodagen genom att flagga!

onsdag, mars 03, 2010

Om ALLA barns behov av kultur

Göteborg har sedan ett par år haft som mål att alla barn skall få minst ett besök på bio, ett på teater, och ett på museum, varje läsår. Tidningen Metro (pdf) publicerar idag en liten artikel om hur det är ställt med efterlevnaden av denna målsättning. Dessvärre finns det problematiska skillnader mellan stadsdelarna avseende i vilken utsträckning barnen får tillgång till kultur :

Men, mest problematiskt är nog ändå det ansvariga socialdemokratiska kommunalrådets kommentar till siffrorna:
"Jo, en millimeterrättvisa hade varit jättebra. Men jag tror inte att Askim och Gunnared har samma behov i sin befolkning.
Vad säger hon? Menar hon verkligen att barn i Gunnared skulle ha ett mindre behov av kultur än barn i från Askim? Om så är fallet är det ju uttryck för en minst sagt problematiskt kultursyn, för att inte säga människosyn. En förklaring vore på sin plats!

tisdag, mars 02, 2010

RUT-avdragets verkliga vinnare

Avdragen för de så kallade hushållsnära tjänsterna tycks bli en het valfråga. Efter tecken på viss splittring aviserar nu de rödgröna att de enats om att avskaffa RUT-avdraget om de vinner valet. Deras tyngsta argument för ett avskaffande tycks vara att det bara skulle vara höginkomsttagare som tjänar på RUT-avdraget.

Jag menar att detta visar på ett verklighetsfrämmande perspektiv. De som tjänar mest på detta avdrag är givetvis alla de som får jobb. Enligt Almega arbetar 11400 i branschen och 4 av 5 nyanställda kommer direkt från arbetslöshet. Det borde alltså inte råda någon tvekan om vem som är RUT-avdragets verkliga vinnare.

Dessutom kommer nu färska siffror som visar att RUT-avdraget är vanligt bland alla inkomstgrupper. 22338 personer med inkomst under 200 000 om året köpte tjänsten. Det motsvarar en av fyra, 24 procent, av de som köpte tjänsten 2008.

måndag, mars 01, 2010

Socialdemokratiskt barnperspektiv?

Idag kan man läsa i GP att en förskola i Linnéstaden startar en grupp med 27 barn i en grupp. Tjugosju ett-, två-, och treåringar i en enda grupp! Är det månne detta som avses med ett socialdemokratiskt barnperspektiv?

Faktorer som personaltäthet och gruppstorlek har stor betydelse för kvaliteten inom förskolan. Detta då låg personaltäthet och stora grupper har negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling samt bidrar till ökad stress bland barn och personal. När kristdemokratiska politker i stadsdelarna försökt få till stånd en diskussion om kvalitetsmått inom förskolan, har förslag om att införa mått för grupstorlekarna blankt röstats ner.

Det ansvariga kommunalrådet för förskolan bollar dock över frågan om det är lämpligt att ha 27 barn i en avdelning till tjänstemännen. Läpparnas bekännelse till barnperspektivet, men verkligheten är uppenbarligen en helt annan. Detta är SDN-systemets mest cyniska sida. Kommunledningen skyller på tjänstemännen i stadsdelarna, och stadsdelarna skyller på kommunledningen. Resultatet blir att ingen behöver ta politiskt ansvar. Praktiskt om man sitter vid makten, men cyniskt för de göteborgare som drabbas av politiken!

måndag, februari 22, 2010

Glädjande samarbete!

Störningsjouren i Göteborg verkar för en tryggare boendemiljö genom att ta hand om störningsärenden. Dessvärre blir dessa ärenden allt fler, och störningsjouren saknar själva resurser för att ta hand om de socialt utsatta människor de ofta möter. I år har man därför beslutat att inleda ett samarbete med Stadsmissionen, Räddningsmissionen och social resursförvaltnings mobila team i syfte att motverka hemlöshet.

Se där ett exempel på gott samarbete mellan det offentliga och frivilligorganisationerna för Göteborgs bästa!

fredag, februari 19, 2010

Barn tar plats

Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborg Stad 2010 hade rubriken Den barnvänliga staden. Där skrev vi bland annat om att barnperspektivet även måste prägla stadsplaneringen i Göteborg:

"Vi tror att Göteborg kan bli en ännu bättre stad att leva i om vi tar barnens behov på större allvar. Vi vill därför göra Göteborg till den barnvänliga staden. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Där stadsplaneringen främjar barnens behov, möten mellan människor, och bidrar till trivsel och trygghet. "

Det är därför med glädje jag noterar att Göteborg nu arrangerar konferensen Barn tar plats - om fysisk planering för och med barn och unga, den 25 mars. Frågorna som konferensen skall ta sig än är otroligt intressanta:


Vilka metoder finns det för att utveckla barnperspektiv och för att få ta del av barn och ungas kunskap?

Vilka kvaliteer behövs för barn och unga i staden?

Vad kännetecknar utvecklande skol- och förskolemiljöer och platser för lek?Förhoppningsvis kan konferensen bidra till ett barnvänligare Göteborg!

torsdag, februari 11, 2010

Inför en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen!

Äldre Göteborgare och deras anhöriga har rätt att få veta vad de kan ställa för krav på sin äldreomsorg. Genom att tydliggöra vilken omsorg och service som man bör kunna förvänta sig på ett äldreboende tror jag att våra äldreomsorgen kommer att bli ännu bättre. Göteborg måste naturligtvis även bli bättre på att leva upp till Socialstyrelsens nationella krav och riktlinjer. Därför har jag lämnat in en motion som föreslår att en värdighetsgaranti inrättas i Göteborg.

tisdag, februari 09, 2010

Listorna satta!

Sent igår kväll blev Kristdemokraternas listor för riksdag- landsting- och kommunval 2010 fastställda. David Lega toppar riksdagslistan, Magnus Berntsson listan till regionen, och Emma Blomdahl ungdomslistan. Undertecknad fick förnyat förtroende att toppa kommunlistan, tack alla som stöttar mig, jag lovar att göra mitt allra bästa!

torsdag, februari 04, 2010

Sänkt skatt för pensionärer!

Många av er har redan säkert sett och uppmärksammat att statsministern nu går på Göran Hägglunds och Kristdemokraternas linje i form av sänkt skatt för pensionärer. Äntligen! Pensionärerna har väntat alldeldes för länge på detta!

måndag, februari 01, 2010

Låt Kvibergs marknad vara kvar!

Människors sociala vanor anpassar sig sällan till kommunala platsanvisningar ovanifrån - de uppstår istället naturligt underifrån. Därför bör Göteborg göra vad man kan för att stödja Kvibergs marknad. Kviberg är för många en viktig mötesplats av både sociala och ekonomiska skäl, och bidrar därigenom till att göra Göteborg till en levande stad.

onsdag, januari 27, 2010

21 blir 10

Idag fattade Kommunstyrelsen beslut om den framtida SDN-organisationen. Gott så! Jag har länge verkat för att Göteborg skall få en effektivare administration och färre stadsdelsnämnder. Att ha Göteborg indelad i 21 enheter som var och en försöker maximera sin egen nytta leder ju inte till positiva effekter för Göteborg som helhet - varken vad avser demokrati, effektivitet eller kvalitet.

Nu skall alltså 21 stadsdelsnämnder omvandlas till 10. Jag är övertygad om att denna förändring kommer att gynna göteborgarna!

tisdag, januari 19, 2010

Gör rätt, gör om!

Göteborgs föräldrakooperativ går på knäna på grund av den nya ersättningsmodell som innebär drastiskt sänkta bidrag. Följderna kan bli större barngrupper, uppsägning av personal – och konkurser.
Knappast ett system med barnperspektivet i centrum!

Kooperativen är oerhört viktiga för barnomsorgen i Göteborg. Göteborg skulle nämligen ha haft ännu svårare att uppfylla lagen att ge barnomsorgsplats inom 4 månader om inte föräldrar aktivt hade gått in och öppnat så många kooperativ som nu finns.

Kooperativen är också viktiga utifrån valfriheten för att tillgodose barns och föräldrars olika behov. Det föräldraengagemang och föräldrakraft som kooperativen uppvisar är ett strålande exempel på hur det civila samhället går in och kompletterar det offentliga. Många föräldrar ställer upp i ur och skur för att få sin förskola att fungera. Det handlar om alltifrån rent administrativt arbete, till städ- och fixardagar.

För att ge kooperativen bättre förutsättningar vill Kristdemokraterna istället införa en förskolepeng som fastställs i samband med att budgeten tas. En förskolepeng skulle följa med till den förskola som familjen väljer för barnet. Det är ett mer förutsägbart system och ger bättre framförhållning än den modell som Göteborg nu har.

onsdag, januari 13, 2010

Barnperspektiv innebär familjeperspektiv!

Idag har jag en artikel på GP Debatt om hur vi bättre skall kunna ta om hand unga människor om inte mår bra: Bra elevhälsovård kräver närvarande personal.

Det nu liggande förslaget för hur elevhälsovården skall organiseras är en kvalitetsgaranti. Detta innebär i praktiken att elever vid behov ska erbjudas ett möte med kurator/psykolog inom tre arbetsdagar. En garanti inom elevvården är inte dåligt - men det är ofullständigt. Risken är nämligen stor att man endast förstärker ett negativt budskap till eleverna, nämligen: "det är bara när du mår dåligt som vi bryr oss om dig – annars får du klara dig själv".

Vi har lagt mängder av resurser på att ta reda på varför det barn mår dåligt - vi vet vad de behöver, och det har vi väl egentligen vetat hela tiden. Barn behöver bli bekräftade - respekterade, sedda och lyssnade på, för att nu inte säga älskade.

Mitt budskap är: Det behövs fler skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer, men framförallt så behövs det fler vuxna som vågar och orkar se barnen. Låt inte ett enda barn gå omkring övergivet i korridorerna. Se till att det finns elevvårdspersonal som tar hand om de medicinska och psykosociala bekymmer som eleverna har så att lärarna kan få ägna sig åt det de utbildats för – att undervisa.

Idag talar alla om "barnperspektivet". Men vad som ofta glöms bort är att detta innebär att erkänna att barn behöver vuxna. I synnerhet föräldrar! Kanske borde vi därför tala mer om "familjeperspektivet". Ansvaret för barns hälsa kan inte delegeras till expereter och läkare. Föräldrarna måste stödjas och engageras för att familjerna skall fungera! Det är barnperspektiv i praktiken!