torsdag, april 29, 2010

Stöd till fängslade föräldrar

I förrgår var jag på studiebesök hos föreningen Bryggan. Bryggan är en ideell barnrättsorganisation för barn till fängslade föräldrar. Detta är en utsatt grupp på grund av risken för stigmatiserings- och stämplingseffekter samt att deras rätt till båda föräldrarna inte alltid beaktas enligt barnkonventionen.

Barn till fängslade föräldrar riskerar dessutom i högre grad än andra att senare i livet själva bli föremål för lagföring och fängelsestraff. Dessa familjer behöver därför extra stöd i sin föräldraroll. För dessa familjer är det en fördel med en ideell förening då de ofta har dåliga erfarenheter av myndigheter. En ideell förening blir därför mindre hotfull och därmed lättare för föräldern att ta hjälp ifrån.

Det kändes därför extra roligt att Social resursnämnd, på kristdemokratiskt initiativ, igår beslutade att stödja Bryggans föräldrastödjande arbete ekonomiskt. Bidraget syftar till att genom föräldrautbildning stödja föräldrarna till att ge stöd till barnen på ett ännu bättre sätt än tidigare.

tisdag, april 27, 2010

Låt Storan bli ett scenkonstens hus


I dagarna har Stora Teaterns framtid diskuterats flitigt. Alla tycks vara eniga om att detta göteborgska landmärke inte får stå tomt och oanvänt, men för vad Storan skall användas finns det många olika förslag.

Storan har en lång historia av att vara göteborgarna teaterscen. Därtill har Storan en unik arkitektur och ett starkt bevarandevärde vilket gör det svårt att ändra i lokalerna. Jag skulle därför vilja att Storan även fortsättningsvis skulle få vara en byggnad för det den ursprungligen uppfördes för, nämligen scenkonst.

måndag, april 26, 2010

Stor skillnad på skolhälsovården mellan stadsdelarna

Nu har 2009 års redogörelse för skolhälsovården i Göteborg kommit. Dessvärre är det stundtals en ganska dyster läsning ...

"Målet är fortfarande inte uppnått, det saknas mellan 5-10% skolsköterskeresurser på de kommunala skolorna. Det genomsnittliga elevantalet för skolläkarna ligger fortfarande ca 1,5-3 gånger över det politiskt tagna beslutet. Det är stor skillnad på skolhälsovårdsresurserna mellan stadsdelarna men också inom stadsdelarna både när det gäller skolläkare och skolsköterska."
(... )
"Fortfarande är det bara hälften av stadsdelarna som uppnår målet för samt ett lågt antal stadsdelar som uppnår målet skolläkarresurser enligt måldokumentet."
Dessutom är skillnaderna mellan stadsdelarna pinsam när det gäller i vilken utsträckning eleverna har tillgång till skolläkare. För hur skall man annars beskriva det faktum att det i Örgryte går 4937 elever per läkare, medan det i Kortedala går 18074 elever per läkare? Pinsamt var ordet!

Jag avser återkomma i ärendet ... i form av en interpellation!

fredag, april 23, 2010

Det måste bli lättare att ta bussen

Idag skriver jag och David Lega på GP debatt med anledning av att många människor med intellektuell funktionsnedsättning låter bli att åka kollektivt på grund av det krångliga biljettsystemet. Stort tack till föreningen Grunden som hjälpt oss att utforma artikeln på ett lättläst sätt. Läs artikeln här!

torsdag, april 22, 2010

Stora barngrupper som strukturell misshandel

Senaste nummret av Psykologtidningen (pdf) handlar om de svällande gruppstorlekarna i förskolan som ett hot mot barnens hälsa. Artikelns ingress lyder:

Barngrupper i många förskolor är fortfarande för stora. Och personaltätheten fortsätter att minska. Det visar aktuell statistik från Skolverket. – Det är strukturell misshandel, säger förskolepsykolog Gunilla Niss, som tröttnat på politikers löften och nu vill ha en lagstiftning om tak på barngrupper.
Även jag börjar tröttna på socialdemokraternas trixande med siffror och statistik när det gäller förskolan. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar.

Detta är dock en fråga som verkligen handlar om barnperspektiv. Låg personaltäthet och stora grupper har nämligen negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, och bidrar till ökad stress bland både barn och personal. Frågan är med andra ord för viktig för att trixas bort med tvivelaktig statistik.

Men om vi vet om att stora barngrupper är skadligt för barnen, varför händer inget? I den citerade artikeln ges några intressanta teorier. Jag är i varje fall övertygad om att förskolan kommer bli en het fråga i sommarens valrörelse!

tisdag, april 20, 2010

Klokt om lokalt förankrad Polis

"Kristdemokraterna vill se en rejäl utökning av antalet lokalt förankrade närpoliser i Sverige. Målet är en närpolis per tusen invånare. (...) Med fler lokalt förankrade närpoliser ökar också polisens synlighet vilket i sig både skapar trygghet och verkar förebyggande. Polisen blir en naturlig del av lokalsamhället. Det skall inte vara ett långt steg att kontakta polisen när man haft inbrott i källarförrådet eller blivit bestulen på sin plånbok."
Missa inte Göran Hägglunds m.fl. debattartikel om vikten av att prioritera vardagsbrotten i Sydsvenskan.

Riv upp BUP:s sparbeting!

Det är med bestörtning jag noterar beskedet om de kraftiga nedskärningar som väntar inom Barn- och ungdomspsykiatrin vid Sahlgrenska. Hela 17 miljoner ska sparas in och delar av verksamheten ska tas över av Vårdcentralerna.

Sorgligt nog kommer enheten som jobbar med hela familjer att läggas ner och BUP:s öppettider kommer att minskas - och detta i en tid då den psykiska ohälsan bland unga ökar!!
Detta är ett typexempel på kortsiktiga och cyniska neddragningar som drabbar de som svaga och utsatta - barn som inte mår bra i själen.

Nu om någonsin kommer de satsningar på psykologisk kompetens jag länge efterlyst inom elevhälsovården bli oundgängliga. Dessvärre tycks socialdemokraterna inte dela denna uppfattning. I stället ser vi hur även denna stödresurs för Göteborgs barn "slimmas".

Vågar man hoppas på att regionpolitkerna river upp BUP:s sparbeting?

måndag, april 12, 2010

Onödigt krångligt om koppeltvång

För en tid sedan tog jag initiativ till att införa ett allmänt koppeltvång för hundar i Göteborg. Jag lyckades få igenom att hundar skall vara kopplade i anslutning till de miljöer där barn vistas som till exempel förskolor, skolor, lekplatser. Hur det generella kravet på koppeltvång i Göteborg skulle utformas med tanke på behovet av rastplatser fick dock Park- och naturförvaltningen i uppgift att utreda.

Park- och naturförvaltningen har nu återrapporterat uppdraget på var och hur hundrastplatser kan etableras i Göteborg. De har dock i sina beräkningar utgått från att hundrastplatser måste utformas som inhägnade hundrastgårdar. Detta antagande visar sig resultera i stora merkostnader; 200.000 kronor per rastgård närmare bestämt!

Varför göra det så krångligt? Behovet av hundrastgårdar tillgodoses väl enklast genom att med skyltar och anslag upplysa hundägare såväl som allmänheten om att det på anvisade befintliga platser är tillåtet att ha sin hund okopplad. På detta sätt ges allmänheten en möjlighet att undvika lösspringande hundar, samtidigt som hänsyn tas till hundägarnas intressen. Viktigt att framhålla i sammanhanget är dock att hundägaren naturligtvis har ett strikt ansvar för hunden oavsett om den är kopplad eller ej.

Koppeltvång är det normala i de flesta andra storstäder, inklusive Stockholm. Det är nämligen inte rimligt att människor skall behöva vara rädda för att bli attackerade av ilskna hundar när de tar sig en promenad. Jag vill därför att ett generellt koppeltvång införs snarast i Göteborg!

torsdag, april 01, 2010

Något vassare om civilsamhället

GP gjorde nyligen en liten notis om vad som var "vasst" respektive "trubbigt" i respektive partis budskap i serien med valupptaktsartiklar. Om min artikel skrev GP:


... och visst kan det där om "det fria civilsamhället" låte lite flummigt. För vad finns det för exempel på när cilvilsamhället (dvs organisationer, föreningar, och församlingar som inte utgör en del av staten eller kommunen) inte är fritt?

Igår hittade jag ett kul och ganska typiskt exempel på vad jag menar. I ett yrkande i Kommunstyrelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och fristående skolor och förskolor, föreslår S, MP och V bland annat:

"att de enskilda och fristående verksamheterna ges möjlighet att frivilligt teckna samverkansavtal med staden"
Så storstilat! Föreningar och kooperativ skall alltså generöst erbjudas möjlighet att av egen fri vilja välja att samverka med kommunen. Den misstänksamme undrar ju vad som händer om de inte frivilligt väljer denna möjlighet. Kommer de att tvångsinförlivas i den offentliga verksamheten? Det är möjligt att jag tolkar lite illvilligt, men det är tonen av maktfullkomligt ovanifrånperspektiv som stör mig.

För vänsterpolitiker är staten, kommunen och politiken i centrum, och det civila samhället betraktas i bästa fall som ett komplement. För oss kristdemokrater är det tvärtom. Människors verklighet utspelar sig i det civila samhället. Politikens uppgift är att underlätta den verkligheten!