torsdag, januari 29, 2009

Nyspråk i stadsdelsförvaltningarna

.
Hängde ni med? Stadsdelförvaltningen i Frölunda meddelar alltså stolt att: För de barn som har väntat längre än fyra månader finns det nu ingen kö ...

Ovanstående notis ur Tidningen Frölundas senaste nummer påminner en aning om George Orwells "1984". I den boken använder ju sig myndigheterna av ett så kallat "nyspråk", ett språk speciellt framtaget för att minska individens förmåga att tänka fritt och kritiskt.

För vad man gjort i fallet Frölunda är ju att definera om ordet kö, så att endast den som väntat längre än fyra månader nu kan sägas stå i kö. Detta är måhända praktiskt för stadsdelsförvaltningarna (och den styrande minoriteten, bör väl tilläggas), men ack så frustrerande för Göteborgs barnfamiljer.

För dessvärre är ju köerna en verklighet för många!
.

tisdag, januari 27, 2009

Varför får man inte välja äldreomsorg i Göteborg?

Mer än hälften av landets kommuner har eller planerar för att införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Men i Göteborg händer ingenting! Varför skall inte äldre få välja vem som skall vårda dem?

Idag skriver jag tillsammans med Maria Larsson på GP Debatt om problemet.

måndag, januari 26, 2009

Efterlängtad utredning

I förra veckan presenterade kristdemokraternas Inger Davidsson den efterlängtade Föräldrastödsutredningen för regeringen. Intresset för utredningen har varit mycket stort och det står helt klart att det bland många föräldrar finns ett stort behov av att få stöd i sitt föräldraskap.

Utredningen innehåller en mängd olika goda förslag, såsom:
  • att ett generellt stöd ska vara tillgängligt för alla föräldrar i hela landet, från graviditeten tills barnet är 18 år, oavsett vilken familjestruktur de lever i.
  • Ökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program på MVC/BVC.
  • Fler mötesplatser i form av t ex öppna förskolor och familjecentraler.
  • Att skolor och andra lokaler öppnas för föräldrastödjande aktiviteter på kvällstid i form av temakvällar och föreläsningsserier utifrån föräldrars önskemål.
  • Särskilda satsningar för att få med pappor, ensamstående föräldrar med flera.

Alla som har barn vet att man av och till behöver stöd. Jag ser därför fram emot att utredningens förslag skall få bli verklighet i Göteborg!

måndag, januari 12, 2009

Fågling i city?

För en tid sedan skrev jag en motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i centrala Göteborg. När nu motionen inom kort skall behandlas i kommunstyrelsen är det som alltid intressant att ta del av hur de olika remissinstanserna svarat.

Till min och alla sportfiskares stora glädje tillstyrker tre av fyra tillfrågade nämnder mitt förslag. Jag kan dock inte undanhålla er vad en samvetsöm miljöpartist i en av stadens nämnder hade att invända mot motionen.

Den miljöpartistiske ledamoten finner det:


"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Han underbygger sin ståndpunkt med att: "


"... det idag finns vetenskapliga rön som pekar på att fiskars förmåga att känna smärta och rädsla inte nämnvärt skiljer sig från fåglars. Skulle vi tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city? Jag tror knappast det"
På tal om vetenskapliga rön så måste det ju mot bakgrund av ovanstående vara motiverat att studera den empatiska förmågan hos yrkesfiskare.

Vad skall man säga? Kanske att det är synd om fiskarna (inklusive den påstått empatiskt störda yrkesgruppen)! :)