torsdag, juni 28, 2007

Alkolås

En undersökning som genomförts av If i samarbete med Vägverket visar att mellan en tredjedel och en fjärdedel av dödsolyckorna i trafiken varje år orsakas av förare som kör rattfulla, detta trots att det bara är cirka 0,2 procent av befolkningen som kör med alkohol eller andra droger i blodet. Nästan 30 procent av de som dödas är medtrafikanter, det vill säga fotgängare, cyklister, medpassagerare, samt de förare och passagerare som inte sitter i rattfylleristens fordon. Hur många som skadas i olyckor som orsakats av att en person väljer att ta bilen trots att han eller hon inte är nykter vet jag inte, men det är väl knappast färre.. Undersökningen visar också att under 2005 dödades 84 personer i olyckor orsakade av rattfyllerister. den visar också att andelen dödsolyckor pga rattfylleri har ökat med 11,6 procent mellan 1996-2005, samtidigt som det sammanlagda antalet dödsolyckor i trafiken under samma period minskade med i genomsnitt 7,2 procent per år under samma period. Man kan tvista om huruvida siffrorna visar på en faktisk ökning av rattfylleriet, eller om det är ett resultat av att fler åker fast, men faktum kvarstår. 84 peroner dog 2005 på grund av att en person valde att sätta sig i bilen och köra trots att han eller hon var full eller påtänd och 20 000 personer kör, enligt NTF, rattfulla i Sverige varje dygn. Med risk för att anklagas för förbudshets måste jag ändå säga att jag hoppas att vi snart ser alkolås som standard på alla nya bilar och obligatoriska alkolås för alla som döms för rattfylleri.

onsdag, juni 13, 2007

Hur tänkte de?

Nästa år kommer Saab 9-3 med fyrhjulsdrift. Fyrhjulsdriften ökar bilens vikt med 80 kilo och bränsleförbrukningen beräknas öka med 5-10 procent jämfört med om bilen bara vore framhjulsdriven. Borde våra biltillverkare inte koncentrera sin innvationslusta till att försöka att hitta olika sätt att minska även stora bilars totalvikt, utan att behöva göra avkall på säkerhet, komfort och storlek och på att minska bränsleförbrukningen? Sverige har idag en av världens törstigaste bilparker. Det är i det närmaste provocerande att se alla stora bränsleslukande bilar som rullar på vägarna. Vi behöver knappast fler.

söndag, juni 03, 2007

Ungdomligt oförstånd?

I slutet av maj varje år håller vårt ungdomsförbund, kdu, sitt riksmöte. Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ och alla medlemmar har rätt att lägga motioner om allt mellan himmel och jord. På samma sätt är det i partiet, fast med den skillnaden att det då heter riksting och att man bara behandlar motioner vartannat år. När alla medlemmar tillåts att motionera om vad som helst är det inte konstigt att det kommer både goda och mindre goda idéer. Så har det alltid varit. För det mesta tycker man att det fattades många bra beslut, men kanske också ett och annat beslut där man hellre skulle se en annan slutsats. Det är sådant man får acceptera när man är med i ett politiskt parti eller ungdomsförbund. Det viktiga är att man är på det hela taget nöjd med den riktning partiet eller ungdomsförbundet tar. Även om jag själv är för gammal för att vara med i ungdomsförbundet kan jag inte låta bli att fundera över detta när jag ser vilka frågor som diskuterades och vilka beslut som fattades vid årets riksmöte. Som exempel kan nämnas att kdu numera skall verka för införande av marknadshyror, öka försvarsmaktens styrka och närvaro internationellt och nationellt, sänkta socialbidrag, tillfällig kemisk kastrering av våldtäktsmän, sänkt bensinskatt samt en harmonisering av de europeiska abortlagarna. Är detta kristdemokrati? På vilket sätt visar vi solidaritet mot de svaga genom att sänka socialbidraget och införa marknadshyror? Hur rimmar en sänkt bensinskatt med förvaltarskapstanken?