söndag, september 19, 2010

Gå och rösta!

En intensiv och spännande valrörelse går mot sitt slut. Nu är det bara timmar kvar innan vallokalerna stänger. Om du ännu inte röstat - gör det nu! Det är lätt att ta demokrati och rösträtt för givet! Så gå och rösta, och rösta för ett mänskligare Sverige!

fredag, september 17, 2010

De rödgrönas splittring uppenbar


Idag ställde vi vänsterminoriteten mot väggen i Nordstan genom att konfrontera dem med ett antal frågor där väljarna ännu inte fått något svar. Om man studerar de rödgrönas respektive budgetar är nämligen splittringen total i många frågor.
Frågor i urval:
Kommer kommunalskatten att höjas?
Varför får inte äldre göteborgare själva bestämma vem som skall ge dem hemtjänst?
Vill ni sälja kommunala bolag?
Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?
Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?
Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?
Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Att Alliansen står enad har vi bland annat visat i vår gemensamma valplattform. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer. Då har Göteborg möjlighet att bli en av världens bästa städer. Socialdemokraterna har visat att de inte klarar av att ta det ansvaret. Nu är det Alliansens tur i Göteborg.

torsdag, september 16, 2010

Tio frågor till de rödgröna i Göteborg


Alliansen är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. De saknar helt gemensamma svar inom flera viktiga områden.

Imorgon, fredag den 17 september, kommer därför företrädarna för Alliansen i Göteborg att ställa tio frågor till de rödgröna i staden. Det är tio frågor som väljarna förtjänar att få svar på innan vallokalerna stängs på söndag.

Plats: Scenen, Nordstan
Tid: Fredag 17 september klockan 13.00

onsdag, september 15, 2010

Korta köerna till förskolan!

I dag tar SvD upp Kristdemokraternas förslag om att införa en ny barnomsorgsgaranti. Vi tycker att det är viktigt att en förälder som är i behov av en barnomsorgsplats för sitt barn ska kunna få det så snart som möjligt. I vissa fall kan en alltför lång väntan innebära att föräldern annars måste tacka nej till ett arbetserbjudande. För en ensamstående förälder kan det helt enkelt vara avgörande för uppehället. Enligt skollagen ska kommuner erbjuda barnomsorgsplats ”utan oskäligt dröjsmål”, vilket tolkas som inom tre till fyra månader. 42 kommuner lever inte upp till detta och Göteborg är sämst av alla kommuner. Det finns alltså en barnomsorgsgaranti men det saknas någon sanktionsmöjlighet om den inte uppfylls. Vi föreslår därför att kommuner som inte erbjuder en barnomsorgsplats inom tre månader ska ersätta föräldrarna motsvarande 80 procent av kostnaden för en barnomsorgsplats. På så sätt kan man ordna omsorgen på annat sätt.

I socialdemokraternas Göteborg verkar det finnas två möjliga lägen när det gäller barnomsorgen – långa förskoleköer eller stora barngrupper. Med alliansens politik ökar möjligheterna att få bort köerna och minska barngrupperna. Det handlar om att inse att kommunen inte måste driva all barnomsorg samt att det viktigaste är fler alternativ, god tillgång och bra kvalitet.

tisdag, september 14, 2010

Glädje i Nordstan


Igår hade Göteborgarna chansen hade att höra Göran Hägglund och David Lega tala om vägen till ett mänskligare Sverige. Det var glädjande nog ganska många som tog den chansen.

torsdag, september 09, 2010

Utfrågad av Radio Göteborg


Min dag började trevligt med morgonintervju hos Radio Göteborg. Sedan var det dags för chatt med lyssnarna. Du kan läsa frågorna och mina svar här!

onsdag, september 08, 2010

Besök på Frivilligcentralen


Nyligen var jag och några allianskollegor på besök hos Caritas frivilligcentral i Angered. Alliansen var inbjundna för att berätta om vår politik, men också för att lyssna. Samtalet kom att handla om arbetsmarknadspolitik och frustrationen över att inte få arbete, då många av de närvarande var långtidsarbetsökande. Det blev många givande samtal som generarade nya perspektiv och berättelser. Frivilligcentralens verksamhet bygger på engagemang för medmänniskan genom volontära insatser. De gör ett stort och viktigt jobb som Göteborg inte kan ersätta geonom stadens egen verksamhet.

Ny skolpolitik för Göteborg

Andelen elever som går ut grundskolan med fullständiga betyg har minskat från 74,9 procent 2006 till 73,9 procent 2009, enligt Skolverkets siffror. Göteborgs stad ligger resultaten under riksgenomsnittet. Denna utvecklingen är väldigt oroande och måste brytas. Samtidigt är trenden positiv i jämförbara städer som Malmö och Stockholm samt i kranskommunerna. En bidragande orsak till utvecklingen i Göteborg är den skolpolitik som förts i 16 år socialdemokraterna.
Idag skriver jag tillsammans med några allianskollegor på GP Debatt om hur vi vill utveckla skolan i Göteborg.

tisdag, september 07, 2010

Alliansen i Göteborg presenterar sin valplattform

Idag presenterade Alliansen i Göteborg sin gemensamma valplattform. I plattformen utlovar Allianspartierna insatser för högre kvalitet, mer valfrihet och ökat självbestämmande inom skolan och välfärden. Bland annat utlovas platsgaranti i förskolan och minskade barngrupper för att säkerställa kvaliteten. Alliansen vill även göra det möjligt att bygga 12 000 nya lägenheter och 3 000 nya egna hem under de närmsta fyra åren. En stor del av de nya lägenheterna ska vara lämpliga för unga och studenter.

Du kan läsa plattformen i sin helhet här!

I media: GP, Radio Göteborg,

Övervakning istället för omsorg?

Jag läser och hör att hemtjänsten i Backa i Göteborg har monterat upp övervakningskameror hemma hos några av sina brukare.
– Det ger en ökad trygghet till omsorgstagarna, säger enhetschefen för hemtjänsten Annika Ljung till Sveriges Radio Göteborg.
Man tar sig för pannan. Jovisst, jag inser de ekonomiska vinsterna som stadsdelen kan göra, mänsklig omsorg är ju så mycket dyrare än maskinell. Istället för att göra sena hembesök kan personalen nu övervaka de gamla genom en övervakningskamera.

Här går dock en anständighetens gräns för mig. Kameraövervakning kan inte ersätta mänsklig närvaro och omsorg.

Eniga om solidaritet, oense om vårdnadsbidrag


På grund av våra fackliga bakgrunder förde TCO-tidningen samman mig och stabschefen för Socialdemokraterna i Göteborg. Det blev ett intressant samtal om vad som förenar och vad som skiljer våra partier åt.

Läs artikeln här!

måndag, september 06, 2010

Utdömd skolhälsa


Idag kommenterar Metro en rapport om hur illa det är ställt med skolhälsovården i Göteborg. Värst är det i Kortedala där det går en läkare per 18 000 elever, trots att riktlinjerna säger 5000. Från Socialdemokratiskt håll har det varit knäpptyst om rapporten. Ibland befarar jag att de istället för att åtgärda problemet kommer att ta bort riktlinjerna.
Mitt budskap är dock tydligt: Se till att det finns elevhälsovårdande personal som kan identifiera och ta hand om de medicinska och psykosociala problem som eleverna har. Först då kan vi få en verkligt bra skola med en god lärandemiljö.

Nej till bröstpumpslag!

Lars Ohly (V) sa i TV i söndags att kvinnor kan använda bröstpump istället för att amma, eftersom han vill att politiker - inte föräldrarna - ska bestämma hur föräldraledigheten skall delas.
Att pappor är hemma med sina barn är självklart positivt. Men till skillnad från de rödgröna tycker vi att föräldrarna skall få bestämma detta.

Det finns en gräns för vad politikerna ska lägga sig i. Om och när en mamma ska pumpa sina bröst ligger definitvt utanför den gränsen.

Missa inte Göran Hägglund och Emma Henrikssons artikel på temat i Aftonbladet!

fredag, september 03, 2010

Muthärvan växer

Fler kommunala bolag dras nu in i muthärvan som plågat Göteborg den senaste tiden. Med anledning av detta tycks nu Socialdemokraterna öppna dörren för att rensa upp i stadens enorma bolagsbestånd. Jag välkomnar en sådan översyn då Kristdemokraterna länge verkat för att staden skall avyttra flera av alla de bolag man driver.

Dessvärre är det som så ofta först när skandaler som denna briserar som politiker tenderar att ropa efter mer moral och etik. Då är det så dags. Samtalet om värdegrundsfrågor är dock inget som kan hängas på i efterhand, utan måste som namnet antyder utgöra grunden för all verksamhet. Dessa samtal måste även tränga in i de kommunala bolagens slutna rum. Här finns det uppenbarligen en hel del att samtala om i Framtiden ...

torsdag, september 02, 2010

Min drömlöpsedel

I dagens GT porträtteras jag med både text, bild och video.
Jag fick dessutom möjligheten att skriva min egen drömlöpsedel.
Jag ser fram emot den dag då tidningarna skriver om att "Göteborgs unga mår bäst i landet". Det är min övertygelse att ett maktskifte i Göteborg skulle påskynda ett sådant löp.

onsdag, september 01, 2010

S-märkta sagor för barn över 18 år

När jag skulle natta mina barn när de var små använde jag mig av ett lite fult, men högst användbart knep. Att abrupt annonsera att det var ”läggdags” resulterade nämligen alltid i samma utdragna protester. Men genom att ge sken av att barnen själva kunde få välja hur det hela skulle gå till, gick nattningen nästan av sig själv.
- Vill du gå och lägga dig med stängd eller öppen dörr?, blev därför min återkommande fråga till barnen.

Att anförtro barnen full och verklig valfrihet i frågan, var de inte mogna för. Jag behövde därför kraftigt begränsa valmöjligheterna, då ju barn inte alltid förstår sitt eget bästa. Denna lite luriga pedagogik är i min mening okay att tillämpa på just barn. Tillämpad på vuxna människor skulle den ju uppfattas som gravt nedlåtande och förödmjukande, för att inte säga odemokratisk. Eller?

Men, är det inte just denna nedlåtande attityd som utgör vänsterns och socialdemokraternas hållning inom äldreomsorgen? I dagarna annonserade högste politiske ansvarige för äldrefrågor i Göteborg att man nu vill ge göteborgarna möjligheten att själva få bestämma vad man vill få hjälp med av hemtjänsten. Göteborgsmodellen kallas projektet.

- För oss är det viktigt att äldre själva får bestämma över vilket stöd de vill ha, säger det socialdemokratiska kommunalrådet, och tilllägger: "Detta är vad vi kallar valfrihet!".

Att äldre själva skulle få bestämma vem de vill anlita för att utföra hemtjänst i sina egna hem är dock otänkbart. Någon måtta får det vara på den socialdemokratiska valfriheten. Välj själv, så länger du väljer kommunens eget alternativ, är devisen. Andra utförare än kommunen betraktas nämligen med stor misstänksamhet.

Göteborgarna är inte riktigt mogna för att politikerna skall överlåta så svåra val på dem, tycks socialdemokraterna och vänstern resonera. Alltmedan göteborgarna förväntas vara tacksamma för att de snälla politikerna låtit dem få välja själva om hemtjänstpersonalen skall städa deras hem, eller ta med dem ut på en promenad.

Att lägga sig med stängd eller öppen dörr, det är frågan för de äldre i Göteborg.