måndag, februari 22, 2010

Glädjande samarbete!

Störningsjouren i Göteborg verkar för en tryggare boendemiljö genom att ta hand om störningsärenden. Dessvärre blir dessa ärenden allt fler, och störningsjouren saknar själva resurser för att ta hand om de socialt utsatta människor de ofta möter. I år har man därför beslutat att inleda ett samarbete med Stadsmissionen, Räddningsmissionen och social resursförvaltnings mobila team i syfte att motverka hemlöshet.

Se där ett exempel på gott samarbete mellan det offentliga och frivilligorganisationerna för Göteborgs bästa!

fredag, februari 19, 2010

Barn tar plats

Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborg Stad 2010 hade rubriken Den barnvänliga staden. Där skrev vi bland annat om att barnperspektivet även måste prägla stadsplaneringen i Göteborg:

"Vi tror att Göteborg kan bli en ännu bättre stad att leva i om vi tar barnens behov på större allvar. Vi vill därför göra Göteborg till den barnvänliga staden. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Där stadsplaneringen främjar barnens behov, möten mellan människor, och bidrar till trivsel och trygghet. "

Det är därför med glädje jag noterar att Göteborg nu arrangerar konferensen Barn tar plats - om fysisk planering för och med barn och unga, den 25 mars. Frågorna som konferensen skall ta sig än är otroligt intressanta:


Vilka metoder finns det för att utveckla barnperspektiv och för att få ta del av barn och ungas kunskap?

Vilka kvaliteer behövs för barn och unga i staden?

Vad kännetecknar utvecklande skol- och förskolemiljöer och platser för lek?Förhoppningsvis kan konferensen bidra till ett barnvänligare Göteborg!

torsdag, februari 11, 2010

Inför en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen!

Äldre Göteborgare och deras anhöriga har rätt att få veta vad de kan ställa för krav på sin äldreomsorg. Genom att tydliggöra vilken omsorg och service som man bör kunna förvänta sig på ett äldreboende tror jag att våra äldreomsorgen kommer att bli ännu bättre. Göteborg måste naturligtvis även bli bättre på att leva upp till Socialstyrelsens nationella krav och riktlinjer. Därför har jag lämnat in en motion som föreslår att en värdighetsgaranti inrättas i Göteborg.

tisdag, februari 09, 2010

Listorna satta!

Sent igår kväll blev Kristdemokraternas listor för riksdag- landsting- och kommunval 2010 fastställda. David Lega toppar riksdagslistan, Magnus Berntsson listan till regionen, och Emma Blomdahl ungdomslistan. Undertecknad fick förnyat förtroende att toppa kommunlistan, tack alla som stöttar mig, jag lovar att göra mitt allra bästa!

torsdag, februari 04, 2010

Sänkt skatt för pensionärer!

Många av er har redan säkert sett och uppmärksammat att statsministern nu går på Göran Hägglunds och Kristdemokraternas linje i form av sänkt skatt för pensionärer. Äntligen! Pensionärerna har väntat alldeldes för länge på detta!

måndag, februari 01, 2010

Låt Kvibergs marknad vara kvar!

Människors sociala vanor anpassar sig sällan till kommunala platsanvisningar ovanifrån - de uppstår istället naturligt underifrån. Därför bör Göteborg göra vad man kan för att stödja Kvibergs marknad. Kviberg är för många en viktig mötesplats av både sociala och ekonomiska skäl, och bidrar därigenom till att göra Göteborg till en levande stad.