tisdag, maj 06, 2008

På s-fronten intet nytt

Idag presenterade s och mp sitt förslag till stadens budget. Som så ofta är det dock vad den politiska minoriteten väljer att inte skriva om i sin budget som är det intressanta.

Det råder nämligen i deras förslag en total avsaknad av åtgärder för hur Göteborg skall komma tillrätta med det faktum att stadens medborgare behandlas olika beroende på i vilken stadsdel man bor.

För varför skall somliga göteborgare boende inom till synes godtyckligt uppdragna gränser ges en markant sämre kommunal service än övriga göteborgare? Varför skall barn som råkar bo i en viss stadsdel få lida av färre lärare i skolan och fler barn i förskolegrupperna? Om detta hade det varit intressant att läsa i budgeten.

Det är dock glädjande att se att majoriteten väljer att lyfta fram barn och ungdomars psykiska ohälsa som ett viktigt problem. Det hade dock varit klädsamt om man gjort en tydligare koppling till skolornas elevhälsovård, samt följt upp de fagra orden med konkreta åtgärdsförslag eller pengar.