fredag, februari 19, 2010

Barn tar plats

Kristdemokraternas förslag till budget för Göteborg Stad 2010 hade rubriken Den barnvänliga staden. Där skrev vi bland annat om att barnperspektivet även måste prägla stadsplaneringen i Göteborg:

"Vi tror att Göteborg kan bli en ännu bättre stad att leva i om vi tar barnens behov på större allvar. Vi vill därför göra Göteborg till den barnvänliga staden. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Där stadsplaneringen främjar barnens behov, möten mellan människor, och bidrar till trivsel och trygghet. "

Det är därför med glädje jag noterar att Göteborg nu arrangerar konferensen Barn tar plats - om fysisk planering för och med barn och unga, den 25 mars. Frågorna som konferensen skall ta sig än är otroligt intressanta:


Vilka metoder finns det för att utveckla barnperspektiv och för att få ta del av barn och ungas kunskap?

Vilka kvaliteer behövs för barn och unga i staden?

Vad kännetecknar utvecklande skol- och förskolemiljöer och platser för lek?Förhoppningsvis kan konferensen bidra till ett barnvänligare Göteborg!