torsdag, oktober 14, 2010

Inget hus för humorn

Tråkigt nog avstyrkte igår kommunstyrelsen min motion om attt inrätta ett Humorns Hus i Göteborg. Det var min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle tillvara den unika göteborgshumorn, och bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Nu blir det inte så, och det är synd. För få saker förenar nämligen människor såsom skrattet och humorn. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.