torsdag, juni 28, 2007

Alkolås

En undersökning som genomförts av If i samarbete med Vägverket visar att mellan en tredjedel och en fjärdedel av dödsolyckorna i trafiken varje år orsakas av förare som kör rattfulla, detta trots att det bara är cirka 0,2 procent av befolkningen som kör med alkohol eller andra droger i blodet. Nästan 30 procent av de som dödas är medtrafikanter, det vill säga fotgängare, cyklister, medpassagerare, samt de förare och passagerare som inte sitter i rattfylleristens fordon. Hur många som skadas i olyckor som orsakats av att en person väljer att ta bilen trots att han eller hon inte är nykter vet jag inte, men det är väl knappast färre.. Undersökningen visar också att under 2005 dödades 84 personer i olyckor orsakade av rattfyllerister. den visar också att andelen dödsolyckor pga rattfylleri har ökat med 11,6 procent mellan 1996-2005, samtidigt som det sammanlagda antalet dödsolyckor i trafiken under samma period minskade med i genomsnitt 7,2 procent per år under samma period. Man kan tvista om huruvida siffrorna visar på en faktisk ökning av rattfylleriet, eller om det är ett resultat av att fler åker fast, men faktum kvarstår. 84 peroner dog 2005 på grund av att en person valde att sätta sig i bilen och köra trots att han eller hon var full eller påtänd och 20 000 personer kör, enligt NTF, rattfulla i Sverige varje dygn. Med risk för att anklagas för förbudshets måste jag ändå säga att jag hoppas att vi snart ser alkolås som standard på alla nya bilar och obligatoriska alkolås för alla som döms för rattfylleri.