söndag, juni 03, 2007

Ungdomligt oförstånd?

I slutet av maj varje år håller vårt ungdomsförbund, kdu, sitt riksmöte. Riksmötet är förbundets högsta beslutande organ och alla medlemmar har rätt att lägga motioner om allt mellan himmel och jord. På samma sätt är det i partiet, fast med den skillnaden att det då heter riksting och att man bara behandlar motioner vartannat år. När alla medlemmar tillåts att motionera om vad som helst är det inte konstigt att det kommer både goda och mindre goda idéer. Så har det alltid varit. För det mesta tycker man att det fattades många bra beslut, men kanske också ett och annat beslut där man hellre skulle se en annan slutsats. Det är sådant man får acceptera när man är med i ett politiskt parti eller ungdomsförbund. Det viktiga är att man är på det hela taget nöjd med den riktning partiet eller ungdomsförbundet tar. Även om jag själv är för gammal för att vara med i ungdomsförbundet kan jag inte låta bli att fundera över detta när jag ser vilka frågor som diskuterades och vilka beslut som fattades vid årets riksmöte. Som exempel kan nämnas att kdu numera skall verka för införande av marknadshyror, öka försvarsmaktens styrka och närvaro internationellt och nationellt, sänkta socialbidrag, tillfällig kemisk kastrering av våldtäktsmän, sänkt bensinskatt samt en harmonisering av de europeiska abortlagarna. Är detta kristdemokrati? På vilket sätt visar vi solidaritet mot de svaga genom att sänka socialbidraget och införa marknadshyror? Hur rimmar en sänkt bensinskatt med förvaltarskapstanken?