fredag, oktober 05, 2007

Också ett sätt att korta kön...

Den politiska majoriteten i Göteborg bestående av socialdemokraterna och miljöpartiet har ju tidigare visat prov på uppfinningsrikedom när det gäller att trixa för att snygga till kön till stadens barnomsorg. Istället för att bygga ut i tillräcklig omfattning valde man till exempel att begränsa vistelsetiden på förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga. Man har också fått benäget bistånd av ansvariga tjänstemän, som väl tycker att det är en smula pinsamt att år efter år få bannor från skolverket för att man inte uppfyller lagens krav på max fyra månaders väntetid. Det är till exempel lite olika hur man i stadsdelarna definierar kön till förskolan. I vissa stadsdelar (knappast de med den högst behovstäckning inom barnomsorgen får man förmoda…) redovisar man bara de som väntat mer än fyra månader på plats. Mer korrekt – och ärligare – vore ju att redovisa alla som står i kö, även de som "bara" har väntat en, två eller tre månader… Nu har man kommit på ett ännu fiffigare sätt att framställa sig själv i bättre dager. På stadens hemsida har man helt sonika tagit bort redovisningen av kön för att istället redovisa hur många nya platser man har skapat och hur många man planerar att skapa i framtiden, och inte med ett ord ens kommentera hur detta står i relation till hur behovet ser ut i de olika stadsdelarna. Och vips framstår man som handlingskraftiga! Och det är ju också ett sätt att minska kön. Att ägna sin energi åt att i realiteten skapa tillräckligt med platser vore ju ett annat…