tisdag, december 04, 2007

Arbetslinjen

I lördagens GP kunde man läsa att Göteborg snyggas upp när det är lågkonjunktur, men att så fort det blir högkonjunktur växer det igen och blir stökigare eftersom många som arbetar med att röja på våra gator och torg är sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag blir så trött på detta socialdemokraternas beklagande av regeringens arbetslinje. Arbetslösheten är rekordlåg, och vårt "arbetarparti" bara gnäller. Alliansen gick till val på arbetslinjen och vann valet, till stor del, av samma anledning. Många av dem som nu är arbetslösa var det också under den förra regeringen. Skillnaden då var dels att de var betydligt fler och att en del av dem var inne i olika åtgärder, och därför inte betraktades som arbetslösa av den förra regeringen. Ohederligt. En åtgärd är inte detsamma som ett arbete, svårare än så är det inte.

De som är arbetslösa och som står långt från arbetsmarknaden behöver annan hjälp än arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och det är kommunens ansvar att ge dem den hjälp de behöver. Det handlar om stöd och rätt verktyg för att kunna ge sig ut på den ordinarie arbetsmarknaden nu när det verkligen finns arbeten att få.

När det gäller skötsel av stadens parker, gator och torg får man faktiskt inse att man har det fulla ansvaret för detta oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Då får man helt enkelt bita i det sura äpplet och betala vad det faktiskt kostar.