fredag, februari 15, 2008

Det är barnfamiljerna som får betala

Nu måste det väl stå klart för alla att SDN-organisationen är ett misslyckande. Gång på gång får vi det svart på vitt. De byråkratiska hindren, bristen på "hela staden perspektiv", men framförallt orättvisan som drabbar göteborgarna. Allt är ett resultat av att Göteborg är indelat i 21 "småstäder", vars olikheter skall kompenseras med hjälp av den så kallade resursfördelningsmodellen. Att det inte funkar borde stå klart för den mest ivrige SDN-anhängaren. Det är SDN-organisationen som är förklaringen till att Linnéstadens barnfamiljer, trots att antalet barn ökar och man alldeles nyligen öppnade en ny förskola, kommer att drabbas av nedlagda förskoleavdelningar och borttagna dagbarnvårdare. Och mitt i allt detta är stadens ekonomi bättre än kanske någonsin tidigare. Hur går det ihop? Hur rättfärdigar vi att Linnéstadens invånare får radikalt sämre service än övriga göteborgare, trots att de betalar lika mycket skatt som alla andra? Förra gången var det Majorna, nu är det Linnéstaden. Vems tur är det nästa gång?

Och hur rimmar planerna på att ta bort stadsdelens två dagbarnvårdare, vilket
antas generera en besparing på ynka 300~000 kronor, med stadens strategi att öka antalet dagbarnvårdare?

Hela SDN-organisationens "raison d´être" är att medborgarna får en bättre närhet till "sina" politiker och större möjlighet att påverka besluten. Idag kunde man läsa i Göteborgs-Posten att SDN Linnéstadens ordförande Ethel Sjöberg, mp, vägrar att redovisa någon åsikt. Journalisten ställer då följande fråga: - Men i kväll ska ni ju ha medborgarmöte inför beslutet nästa tisdag, ska då inte brukarna få veta vad majoriteten tycker? På detta svarar Ethel nej. Varför träffa medborgarna, utan att kunna ge några svar? Som förälder, elev, brukare, anställd vill man ha svar. Att som ordförande för en stadsdel i den situation som Linnéstaden befinner sig i, med den oro det skapar för linnéborna inte våga svara på och ta till sig rättmätiga frågor är oansvarigt och fegt. Tänk om, Ethel. Du representerar linnéborna - lyssna på dem!