torsdag, april 22, 2010

Stora barngrupper som strukturell misshandel

Senaste nummret av Psykologtidningen (pdf) handlar om de svällande gruppstorlekarna i förskolan som ett hot mot barnens hälsa. Artikelns ingress lyder:

Barngrupper i många förskolor är fortfarande för stora. Och personaltätheten fortsätter att minska. Det visar aktuell statistik från Skolverket. – Det är strukturell misshandel, säger förskolepsykolog Gunilla Niss, som tröttnat på politikers löften och nu vill ha en lagstiftning om tak på barngrupper.
Även jag börjar tröttna på socialdemokraternas trixande med siffror och statistik när det gäller förskolan. Man vägrar konsekvent att tala om gruppstorlekar, och pratar hellre om andra "parametrar" att mäta kvalitén inom förskolan. Parametrar som är mer gynnsamma för politiker som vill undslippa ansvar.

Detta är dock en fråga som verkligen handlar om barnperspektiv. Låg personaltäthet och stora grupper har nämligen negativa effekter på barns språk- och identitetsutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, och bidrar till ökad stress bland både barn och personal. Frågan är med andra ord för viktig för att trixas bort med tvivelaktig statistik.

Men om vi vet om att stora barngrupper är skadligt för barnen, varför händer inget? I den citerade artikeln ges några intressanta teorier. Jag är i varje fall övertygad om att förskolan kommer bli en het fråga i sommarens valrörelse!