måndag, juli 19, 2010

Var femte tjej i nian skär sig

Idag publicerar GP en ungdomsenkät som visar att en av fem tjejer i nian har skurit sig själv vid ett eller flera tillfällen för att de känt sig olyckliga. Att skära sig har blivit ett alltför vanligt sätt för unga tjejer att uttrycka att de mår dåligt, menar etnologen Anna Johansson som forskat på självskadebeteende. Gemensamt för många av tjejerna som hon haft kontakt med är att de har lågt förtroende för psykiatrin. De tycker inte att de blir tagna på allvar och tror inte att de ska få hjälp. Johanssom menar att "Det finns en föreställning om att psykiatrin är så hårt belastad att man måste kunna visa konkret hur dåligt man mår för att få hjälp".

Så desperat är alltså många ungdomars situation att det skadar sig själva för att samhället skall uppmärksamma dem och deras problem. Den psykiska ohälsan bland unga, och behovet av ökade resurser till elevhälsovården är därför en given valfråga.