måndag, augusti 09, 2010

Felaktigt om ungas hälsa

I helgen publicerade GT min replik om ungas hälsa. Artikeln handlade delvis om psykoterapimottagningen Humlan som jag tidigare engagerat mig för. Jag gav även tre skäl till varför besparingar inom detta område alltid är okloka:

För det första drabbar nedskärningar inom elevhälsovården de svaga och utsatta hårdast, de som redan mår dåligt. För det andra, så är besparingar inom detta område okloka ur ett bredare ekonomiskt perspektiv, då ju tidigare man kan uppmärksamma ett problem, desto enklare är det att vända en negativ utveckling. För det tredje är en bristfällig elevhälsa problematisk ur ett rent utbildningsperspektiv; för vem orkar lyssna på vad läraren säger när man har magen full av ångest?
Du kan läsa artikeln i sin helhet här!