onsdag, november 03, 2010

Det Litterära Göteborg

Jag brukar ofta tala om Göteborg som en trevlig stad att leva och bo i, och det gör jag fortfarande. Av den anledningen vill jag naturligtvis också förändra staden när jag ser något som kan bli bättre!

I Stockholm kan man vid promenader upptäcka små vita plaketter med blå text, uppsatta på fasader i läsvänlig höjd. Det kallas "Det litterära Stockholm".
Ett fint exempel är Oscarsteaterna fasad där det finns en sådan plakett, med rubriken "Det litterära Stockholm" och sedan följer några rader ur PC Jersilds roman "Barnens ö" i vilken Oscarsteatern nämns.

Det här gör Stockholm till en intressantare stad som turiststad. Man påminns om alla som hyllad staden i sina verk. Det gör i sin tur att stockholmare får möjlighet att känna igen sig och känna stolthet över sin stad.

Jönköping som är en mindre stad, har också plaketter på vissa gator som har skildrats i skönlitteraturen.

Göteborg som är rikets andra stad borde naturligtvis ochs satsa på det här. Här finns det många turister som skulle känna ett mervärde -om dom under sina vandringar i staden- fann plaketter på fasader och offentliga byggnader a la "Det litterära Göteborg".
Det skulle även förgylla min och andra göteborgares vardag och visst skulle jag/vi känna stolthet samtidigt som kunskapen ökade om vår stad.

Tänk alla fina författare, forntida och samtida som skildrat Göteborg. Augustprisvinnaren Susanna Alakoskis nya roman "håpas du trifs bra i fengeleset" beskriver Masthuggskyrkan, Dan Andersson har vackra skildringar om Göteborgs arbetarkvarter, liksam Selma Lagerlöfs barndomsskildringar av Östra Hamngatans spännande butiker. Ja, det finns massor mer att välja på!

Har Göteborg råd att missa bra tillfällen att "marknadsföra"sig?