onsdag, april 18, 2007

Högmod

Sverigedemokraternas framgångar i valet har gjort partiet till vågmästare i en del kommuner. Detta använder Leif Pagrotsky (s) i en krönika i dagens GP som argument för att blockpolitiken "skapar kaos". Istället för att låta "små oförutsägbara missnöjespartier" få oproportionerligt mycket makt vill han se mindre av blockpolitik, och mer av samarbete över blockgränserna. Och det är väl inte fel och det står alla partier fritt att samarbeta över blockgränserna och så sker också, men det är ju intressant att det just är socialdemokraterna som vill se mindre blocktänkande. Många socialdemokrater skulle väl gärna slippa att behöva förlita sig på vänsterpartiet och miljöpartiet. Partier som för övrigt väl i sin begynnelse också skulle ha definierats som "små oförutsägbara missnöjespartier"?

Istället hyllar Pagrotsky inte oväntat samarbetet mellan socialdemokraterna, centern och folkpartiet i Västra Götalandsregionen. "Även här finns ett litet oförutsägbart missnöjesparti som kunde vara vågmästare, men fp, c och s har sedan 2000 ett ambitiöst och stabilt samarbete som ställt sjukvårdspartiet offside. Detta mogna och ansvarsfulla sätt att hantera situationen har gett medborgarna /... /en sjukvård med stabil och säker finansiering /.../ Här finns skyltfönstret för övriga Sverige att beskåda." Har Pagrotsky frågat invånarna i Västra Götaland om de håller med om den beskrivningen? Jag tror att många människor som kommer i kontakt med - eller försöker att komma i kontakt med - vården skulle ge en något annorlunda beskrivning av hur välskött regionen är.

Man kan tycka vad man vill om Sverigedemokraterna, men Pagrotskys inlägg stinker maktfullkomlighet. Han tycks vara mer intresserad av att slippa konkurrens från besvärliga småpartier, än att se till att den politik han själv bedriver gör dessa partier mindre intressanta.