torsdag, augusti 09, 2007

Religiösa friskolor

Med jämna mellanrum orsakar frågan om religiösa friskolors vara eller icke-vara debatt. Nu är det länsrättens beslut att ge Plymouthbröderna, ett kristet samfund som i mångas ögon anses vara en sekt, rätt att starta en konfessionell skola som ånyo har aktualiserat frågan. Debatten har tidigare bland annat handlat om att religiösa friskolor jämställer skapelseberättelsen med evolutionsteorin, att elever får lära sig att homosexualitet är sjukt och syndigt, för bristande sex- och samlevnadsundervisning och att de inte bedriver undervisning gemensamt för tjejer och killar.

Jag är i grund och botten en stark anhängare av friskolor, även religiösa. Friskolor ger en större valfrihet och konkurrensen gör att alla skolor tvingas till ständiga förbättringar. Samtidigt får man inte blunda för eller förringa de problem och missförhållanden som faktiskt finns. Det vore naivt. Men istället för att som Humanisterna, sossar och ett antal liberaler (?!) genast börja vifta med förbudsflaggan, vore det bättre om man lade krut på förbättra tillsynen och kraven på våra skolor. Det finns ju redan idag väldigt goda möjligheter till kontroll, men det tycks som att Skolverket här inte tar sitt ansvar. Det räcker inte att kontrollera en gång, tala om vad som skall åtgärdas och nöja sig med att skolan säger att det har gjort det. Det är också naivt. Nej, Skolverket bör genomföra tätare kontroller och de skolor som allvarligt bryter mot skollag eller läroplaner, och där det finns anledning att anta att man inte har för avsikt att bedriva en undervisning som är grundad på de värderingar som uttrycks däri skall fråntas sitt tillstånd omedelbart. Att använda skolan som ett redskap för isolering och indoktrinering av barn är helt oacceptabelt i ett samhälle där alla människor, inte minst barn, skall ha rätt och möjlighet att bilda sig sin egen uppfattning. Av den anledningen bör därför inte heller alla som vill starta en friskola mer eller mindre automatiskt få rätt att göra det. Det är inte orimligt att man inför tillståndsgivning också ser till att det inte finns anledning att anta att skolans huvudmän inte kommer att bedriva undervisning i enlighet med gällande lagstiftning. Större nålsöga än så behöver vi knappast.