måndag, september 10, 2007

Friskolorna igen..

I ett inlägg på Fria ord i GP den 28 augusti uttrycker en insändarskribent sin oro över att friskolorna skulle vara orsaken till att samhällsgemenskapen fragmentiseras och att vi har ett samhälle präglat av "sekterism och subkulturer". Det är inte första gången man ger friskolorna skulden för diverse samhällsproblem, reella och andra. För det första. Segregation uppstår när människor inte ges några valmöjligheter. Den främsta orsaken till segregationen idag är boendet. Tidigare hänvisades elever till den skola som låg närmast deras bostad. Idag har de flesta skolorna, mycket tack vare friskolorna, en elevsammansättning bestående av en mångfald av olika socio-ekonomiska förhållanden, religioner, boendemiljöer och etniciteter.

Det ideal som insändarskribenten målar upp i sitt inlägg där "rikemansbarn från Örgryte" gick i skolan tillsammans med "fattiga invandrare" och "ateister från socialisthem" med "frikyrkofolk från Göteborgs skärgård" var inte möjlig innan rätten att själv välja skola oberoende av vilken stadsdel man bor i blev en realitet.