onsdag, december 10, 2008

Viktiga steg mot bättre elevhälsa

Våren 2007 tog jag i Kommunstyrelsen initiativ till en översyn av elevhälsovården för göteborgs elever. Idag, ett och ett halvt år senare, kunde vi äntligen besluta om en översyn av organisations- och samverkansformerna för den samlade elevhälsan. Dessutom skall en stödjande funktion riktad till skolornas elevhälsoteam tas fram.

För att göteborgs barn skall få en elevhälsovård värd namnet är det viktigt att alla goda krafter, må det vara pedagoger, kuratorer, läkare, sjuksköterskor eller psykolger, samverkar för elevernas bästa. Jag ser dagens beslut som ett första steg för att detta skall bli möjligt.

Andra goda nyheter på samma ämne är ju att Kommunfullmäktige i torsdags biföll min motion om att säkerställa tillgången till skolkuratorer och skolpsykolger. Motionen tar sikte på att det, trots den ökade psykiska ohälsan bland unga, idag inte finns något som reglerar tillgången till dessa viktiga yrkesgrupper.

Förhoppningsvis blir det nu ändring på den saken!