tisdag, april 28, 2009

Spara inte på de svaga!

Idag berättade S och MP om sitt kommande budgetförslag inför krisens år 2010. Förutom en skattehöjning om 25 öre aviserade de även ett generellt sparbeting för stadens förvaltningar om 2 procent på stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden och 5 procent på övriga facknämnder (vuxenutbildningsnämnden som beställarnämnd är undantagen).

Då vi bevittnar den allvarligaste ekonomiska krisen sedan 30-talet är sparkrav nödvändiga, om detta är alla partier eniga. De politiska skillnaderna kommer nu att visa sig, inte i vad man vill satsa på, utan i vad man vill skydda från besparingar och nedskärningar.

Som kristdemokrat vill jag därför, inför de besparingar som utan tvivel är nödvändiga, värna de svaga i samhället. Till denna grupp hör barnen, men även socioekonomiskt utsatta grupper.

Jag vänder mig därför mot att S och MP belägger den Sociala resursnämnden (SRN) med det högre sparbetinget om 5 %, då det är just denna nämnd som bistår många av de som är svagast i Göteborg. Då vi vet att trycket på SRN kommer öka i ekonomiskt svåra tider, är det för mig obegripligt att man belägger denna nämnd med stora sparbeting.

Istället menar jag att det går att göra betydande besparingar genom att skära ner i den byråkrati som det innebär att 21 stycken stadsdelsförvaltningar.