tisdag, april 07, 2009

Välkommet stöd från regeringen

Regeringen tillkännager idag ett tillskott till landets kommuner på motsvarande 7 miljarder kronor avsedda att användas under 2010. För åren 2011 respektive 2012 kan vi avisera tillskott om 5 miljarder kronor per år, i förhållande till statsbidragsnivån i budgetpropositionen för 2009.

Det är bra att regerigen nu går in och tar det ekonomiska ansvar som kommunerna inte förmår att ta. Sannolikt innebär dock dessa välkomna slantar inte något utrymme för ytterligare satsningar. Då vi ännu inte sett botten på den ekonomiska krisen är fortsatt försiktighet vägen framåt. I en tid av hårda ekonomiska prioriteringar kommer dock Kristdemokraterna att fortsatt kämpa för barnens intressen.