onsdag, april 29, 2009

Rehabilitera mera!

En enig kommunstyrelse ställde sig idag bakom min motion om
äldre personers rehabilitering. Kul!

I Göteborg varierar kvalitén på rehabiliteringen stort mellan olika stadsdelar. Genom att föra upp frågan på agendan och jämföra olika stadsdelar kan en kvalitetsutveckling ske.
Motionen går enkelt ut på att hemtjänstpersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och alla andra som arbetar med äldre, bättre skall samverka och utbyta kunskaper utifrån den äldres behov och förutsättningar.

Några stadsdelar arbetar framgångsrikt med att öka äldres förmåga till ett självständigt liv till exempel efter en stroke. En kartläggning av stadsdelarnas arbete är ett steg för att förbättra för alla äldre i Göteborg.