tisdag, maj 26, 2009

Kristdemokraternas förslag till budget för 2010

Vi vill göra Göteborg till en barnvänligare stad. En stad där barnperspektivet finns med i all planering och i all verksamhet. Där stadsplaneringen främjar barnens behov, möten mellan människor, och bidrar till trivsel och trygghet. En stad där barns svårigheter uppmärksammas, och där de tillsammans med familjen erbjuds stöd tillräckligt tidigt för att vända en negativ utveckling.

För att kunna prioritera barnomsorg, skola och äldrevård, vill vi organisera Göteborg annorlunda. Vi vill se ett Göteborg med effektivare administration, och med färre stadsdelsnämnder.

Med bibehållet fokus på barnomsorgen, elevhälsovården och familjen vill vi göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva i. En stad där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
Läs mer om vår budget här!