måndag, juni 01, 2009

Obligatorisk elevhälsovård i sikte

Dagens glädjebesked kommer från regeringen! Den nuvarande skolhälsovården byggs ut och blir obligatorisk för alla skolor framöver. Från och med 2011 ska det på alla skolor, även friskolorna, finnas tillgång till inte bara läkare och sköterska, utan också kuratorer och psykologer.
Dessutom ska det finnas tillgång till personal för special-pedagogiska insatser. Allt enligt ett nytt regeringsförslag som presenteras om någon vecka ...Vågar man hoppas på att socialdemokraterna i Göteborg, med anledning av de glada nyheterna, därmed bifaller min motion om att säkerställa tillgången till skolkuratorer och skolpsykologer i stadens skolor?