torsdag, december 17, 2009

Trygghet är grunden för lärande!

Göteborgs skolor uppvisar stora brister i sitt arbete med att skapa trygga miljöer för våra barn och ungdomar. Skolverkets senaste granskning av 8 skolor visar med smärtsam tydlighet på detta. I våras skedde exempelvis en våldtäkt på Hammarkulleskolan under skoltid. Detta är sannoliktdet mest tragiska beviset på att arbetet med värdegrundsfrågor har havererat.

Jag är frustrerad över avgrundsdjupet mellan anti-mobbingplanernas och värdegrundsdokumentens vackra ord, och den råa verklighet som många elever möter i våra skolor. Jag vill inte höra talas om fler värdegrundsdokument - jag vill se ett praktiskt arbete som handlar om hur vi bemöter varandra!

Det mest grundläggande inom pedagogisk verksamhet borde vara att se till att eleverna känner sig trygga och inte utsätts för kränkningar. Jag har idag interpellerat kommunstyrelsens ordförande om vad hon tänker göra för att skolan skall bli en trygg miljö, fri från kränkningar och mobbing.