fredag, november 27, 2009

Ta humorn på allvar!

Göteborg förvaltar med sin säregna och vida berömda humor en viktig tradition. Därför har jag idag skrivit en motion om att inrätta ett Humorns hus i Göteborg! Detta hus borde vara en plats för både etablerade och nya humorister – lokala som internationella. Här skulel det bland annat kunna skapas underbara kopplingar mellan humor från olika kulturer, konst, musik, och vetenskap.

Viktigast är dock kopplingarna mellan människor. Få saker förenar människor såsom skrattet och humorn. Det är min förhoppning att ett Humorns hus i Göteborg skulle bidra till att överbrygga klyftor mellan människor, och givetvis locka till skratt och glädje. Humorn känner inga gränser - det är den allvarliga sidan av humorn.

---
Uppdaterat:
GP och GT skriver mer om mitt förslag.