onsdag, januari 27, 2010

21 blir 10

Idag fattade Kommunstyrelsen beslut om den framtida SDN-organisationen. Gott så! Jag har länge verkat för att Göteborg skall få en effektivare administration och färre stadsdelsnämnder. Att ha Göteborg indelad i 21 enheter som var och en försöker maximera sin egen nytta leder ju inte till positiva effekter för Göteborg som helhet - varken vad avser demokrati, effektivitet eller kvalitet.

Nu skall alltså 21 stadsdelsnämnder omvandlas till 10. Jag är övertygad om att denna förändring kommer att gynna göteborgarna!