tisdag, januari 19, 2010

Gör rätt, gör om!

Göteborgs föräldrakooperativ går på knäna på grund av den nya ersättningsmodell som innebär drastiskt sänkta bidrag. Följderna kan bli större barngrupper, uppsägning av personal – och konkurser.
Knappast ett system med barnperspektivet i centrum!

Kooperativen är oerhört viktiga för barnomsorgen i Göteborg. Göteborg skulle nämligen ha haft ännu svårare att uppfylla lagen att ge barnomsorgsplats inom 4 månader om inte föräldrar aktivt hade gått in och öppnat så många kooperativ som nu finns.

Kooperativen är också viktiga utifrån valfriheten för att tillgodose barns och föräldrars olika behov. Det föräldraengagemang och föräldrakraft som kooperativen uppvisar är ett strålande exempel på hur det civila samhället går in och kompletterar det offentliga. Många föräldrar ställer upp i ur och skur för att få sin förskola att fungera. Det handlar om alltifrån rent administrativt arbete, till städ- och fixardagar.

För att ge kooperativen bättre förutsättningar vill Kristdemokraterna istället införa en förskolepeng som fastställs i samband med att budgeten tas. En förskolepeng skulle följa med till den förskola som familjen väljer för barnet. Det är ett mer förutsägbart system och ger bättre framförhållning än den modell som Göteborg nu har.