tisdag, februari 20, 2007

Snygga till lekplatserna

En tjänsteman på Park- och naturförvaltningen i Göteborg föreslår att man skall lägga ned ett antal lekplatser för att istället kunna satsa mer på att underhålla de som blir kvar. Jag kan inte annat än hålla med. Det finns gott om lekplatser som är rejält slitna och mer eller mindre farliga att leka på. Inte så kul för barnen. Bättre då att man tar bort dem och anlägger rena grönområden. Då kan man också ställa högre krav på de lekplatser som faktiskt blir kvar.

Sedan hoppas jag att planeringen för den lekplats som skall anläggas i centrala Göteborg går undan. Det faktum att det inom Vallgraven knappast finns någon offentlig lekplats fick mig att lägga en motion om detta för två år sedan. Motionen bifölls och nu pågår en utredning om var och hur en sådan lekplats skall ligga. Kom gärna med tips!