torsdag, september 11, 2008

Äntligen!

Väl fungerande kommunikationer är en grundpelare för att människor ska kunna ta sig till och från jobbet, samt få vardagen att fungera. Det är därför glädjande att Alliansens partiledare idag tillkännager den enskilt största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition. För Göteborgs del innebär detta pengar till en ny älvförbindelse, och utbyggnad av hamnbanan och E45:an. Äntligen!

Detta bådar gott för Göteborgs framtid! De enda som inte är glada idag är vänsterpartiet och miljöpartiet, som inte ens är i närheten av att förstå sambandet mellan satsningar på infrastruktur och ett växande och välmående Göteborg. Det är därför skrämmande att det är dessa två partier som socialdemokraterna i Göteborg vanligen har att stödja sig på.