måndag, september 08, 2008

GT om skolhälsovård

I dag skriver Liv Landell på GT:s ledarsida om skolhälsovården i Göteborg, bland annat med anledning av min motion om att garantera eleverna god tillgång på skolpsykologer och skolkuratorer:

Psykologer och kuratorer anses vid skarpt läge vara en lyx inom skolan. När det ska sparas så snålar man självklart in på just sådana tjänster. Kortsiktighet var ordet.Det är sorgligt att det ska behövas lagstiftning för att barn i skolan ska få det skydd som både Barnombudsmannen, Barn- och elevombudet, BRIS och Psykologförbundet är överens om att barnen behöver.

Det är rent bedrövligt att man inte på frivillig väg ska kunna förbättra systemet så att lärare slipper ta på sig ett terapeutiskt ansvar. Men någon annan lösning verkar inte finnas.

Jag väntar med spänning på att se hur socialdemokraterna skall förhålla sig till min motion när den kommer till kommunstyrelsen.