tisdag, mars 31, 2009

Hur står det till med föräldrastödet i Göteborg?

I dag samlas över 3 000 deltagare till en nationellt videosänd satellitkonferens om föräldrastöd på 20 platser i landet. Vid konferensen presenteras regeringens nya strategi för föräldrastöd. Strategin innebär en satsning på 70 miljoner kronor för år 2009, med avsikten att erbjuda alla föräldrar stöd i föräldrarollen.

På dagens DN-debatt läser jag att:
"En nyligen gjord undersökning beställd av Folkhälsoinstitutet och utförd av Synovate visar samtidigt att många föräldrar har ett stort intresse för olika föräldrastödjande aktiviteter. Intresset finns inte bara för att få ökat stöd under småbarnsåren, utan även från föräldrar som har tonårsbarn. Undersökningen visar att i gruppen föräldrar som har barn i åldern upp till 2 år är så många som 7 av 10 intresserade av internetbaserat stöd."

Jag är inte förvånad över att intresset är stort. Alla som är föräldrar vet ju hur villrådig man ibland kan vara i sin föräldraroll. Jag är dock nyfiken på hur Göteborg förmår att möta detta enorma behov, och har därför yrkat att kommunstyrelsen skall utreda saken.

Om vi kan erbjuda stöd till föräldrarna är jag övertygad om att vi kommer få tryggare barn och familjer, och därmed också ett tryggare Göteborg.