tisdag, juni 23, 2009

Samarbetar ABF i Göteborg med diktaturkramare?

ABF i Göteborg har valt att ställa sig bakom ett arrangemang som diktaturkramarna Svensk-Kubanska föreningen anordnar på Folkets Hus nu på torsdag. Detta förvånar mig mycket!

Svensk-kubanska föreningen är en organisation som totalt blundar för alla brott mot mänskliga rättigheter på Kuba. Föreningen har en rent anti-demokratisk hållning och är idag ett svenskt språkrör för diktaturen Kuba. ABF skriver på sin hemsida att man värnar om demokrati och deltagande. Under rubriken "Människor måste mötas för att demokratin ska leva" förklarar man vikten människor möjlighet att påverka och det demokratiska samhället. Det är därför fullständigt oförsvarbart att man väljer att samarbeta med en organisation som förnekar förekomsten av samvetsfångar på Kuba, som förnekar att människor fritt får organisera sig i fackföreningar eller starta politiska partier.

Man frågar sig om ABF:s fina ord om demokrati enbart ska gälla om man har förmånen att leva i ett fritt land som Sverige, eller om demokrati även fortsättningsvis för ABF bör vara ett universellt värde?