onsdag, oktober 14, 2009

Grattis alla fiskare!

Till min och alla sportfiskares stora glädje biföll idag Kommunstyrelsen min motion om att förbättra möjligheterna till fritidsfiske i Göteborg.

Staden får nu i uppdrag att verka för bättre möjligheter till fritidsfiske i city, och jag hoppas på att få se fler metande göteborgare utefter stadens kanaler och kajer.

Den enda kritiska röst som hörts mot förslaget kom från en samvetsöm miljöpartist som i en av stadens nämnder ville avstyrka motionen med motiveringen att det är:

"... mycket olämpligt att Göteborgs Stad via skattemedel finansierar byggnation i syfte att främja och/eller underlätta nöjesaktiviteter som är högst tvivelaktiga ur etiskt synpunkt och som dessutom riskerar att påverka barns och ungdomars förmåga till empati."

Miljöpartisten yrkade på avslag då han knappast trodde att vi skulle "tillstyrka en motion om att utveckla möjligheterna till "fågling" i city?"

God fiskelycka alla ni andra!