tisdag, oktober 27, 2009

Cyniskt av SDN Härlanda

Jag läser hur en stadsdelsnämd i Göteborg nekar en 101-årig gammal dam plats på äldreboende. Stadsdelen ska nämligen minska antalet platser i äldreboenden, trots att deras andel av personer som är över 85 år och äldre ökar. Detta om något visar på det snäva ekonomiska tänkande som präglar SDN-organisationen. En sjuk och mycket gammal människas rätt att få avsluta sitt liv i värdighet och trygghet, ställs mot administrativa besparingsåtgärder som migynnar både individen och samhället i stort. Så oerhört dumt, inhumant och cyniskt!

Det behövs en central samordning för att få till en förändring så att det blir lättare att få ett anpassat boende där den enskildes vilja respekteras!