onsdag, november 04, 2009

Inför en graviditetspeng!

Efter domen i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor är det hög tid att införa en graviditetspeng!

Vår familjepolitiska talesperson Emma Henriksson gick ut med ett pressmeddelande idag med anledning av en viktig åtgärd som vi kristdemokrater föreslår.

Läs pressmeddelandet nedan!

– Efter att domen fallit i det uppmärksammade målet om Försäkringskassans hantering av gravida kvinnor kan vi konstatera att det är hög tid att införa en graviditetspeng.
Det säger Emma Henriksson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Huddinge och familjepolitisk talesperson, i en kommentar till tisdagens dom mot Försäkringskassan.

– Även om domen ger de fyra kvinnorna rätt så visar det på behovet av en mer generell graviditetspeng under sista månaden av den beräknade graviditeten. En gravid kvinna kan självklart vara sjuk eller ha ett sjukdomsliknande tillstånd och ska då ha rätt till sjukersättning. Men de flesta gravida får sådana besvär i slutet av graviditeten att det i sig borde ge möjlighet att avstå från arbete.

– Vårt förslag är en graviditetspeng för den sista månaden i den beräknade graviditeten. Graviditetspengen ska beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning och dagarna ska inte kunna sparas. Det ska ses som en möjlighet för dem som så önskar.

– Behovet av samhällsstöd i slutet av graviditeten är stort och bör kunna tillgodoses på ett smidigare och mer rättssäkert sätt. Samtidigt måste Försäkringskassan fortsätta arbetet med att eftersträva en rättvis och likvärdig bedömning av dem som rimligen bör ha rätt till sjuk- eller havandeskapspenning tidigare i graviditeten, avslutar Emma Henriksson.