onsdag, november 11, 2009

Drogade äldre kräver mindre

SKL’s undersökning Vård och omsorg visar att äldre i Göteborgs kommun får mest psykofarmaka i hela landet. Det är svårt att inte här göra den otäcka kopplingen mellan låg personaltäthet och hög konsumtion av lugnande medel. En person som har ångest eller har sömnproblem är ju så mycket mer resurskrävande. När det inte finns tillräckligt med personal för att den äldre kan få komma ut på en promenad, då tenderar man att kompensera på kemisk väg.

I Kristdemokraternas budgetförslag skriver vi år efter år om behovet av fler händer inom äldreomsorgen, samt vikten av att en och samma läkare har ansvar för den äldres läkemedelsbehandling, eller att möjlighet ges för att samköra register över läkemedelsförskrivning. Studier visar att när läkemedel skrivs ut från olika håll, så ökar riskerna för att man tar läkemedel som motverkar varandra eller som kombinerat ger starka biverkningar. Det börjar bli dags att gå från ord till handling i den här frågan.

I dagsläget är regeringens stimulansmedel de enda utvecklingspengarna som finns för våra äldre. Kommunens egna pengar räcker endast till att hålla äldreomsorgen flytande. Regeringens extrapengar som kom i höstas skickades ut till stadsdelarna med uppmaningen att de skulle gå till barn och unga. Visst behöver barn och unga extra medel i dessa tider, men våra äldre får aldrig glömmas bort. Den omfattande övermedicineringen måste upphöra, och psykofarmakan ersättas av mänsklig omsorg!